Vesti

Obaveštenje o izvođenju nastave na predmetu Međunarodno komuniciranje

Poštovane koleginice i kolege,

Planirane nastavne aktivnosti  na predmetu Međunarodno komuniciranje će se izvoditi na daljinu prema kalendaru nastave. Nastava na daljinu će biti realizovana postavljanjem odgovarajućih prezentacija na fakultetski sajt i tekstovima potrebnim za polaganje (pred)ispitnih obaveza. Materijal će biti postavljan na sajt sukcesivno i blagovremeno kako bi Vam bio dostupan u terminima predviđenim za predavanje (ponedeljkom od 10.30 do 12.00).

Predavanjem od 23. marta 2020. godine završava se ciklus predavanja koje je na ovom predmetu držao prof. dr Siniša Atlagić. Drugi deo nastave, počevši od 30. marta 2020., izvodiće doc. dr  Danka Ninković Slavnić koja će Vas dodatno obavestiti o načinu izvođenja nastave od navedenog datuma i načinom komunikacije sa njom.

Kontakt adresa prof. Atlagića je sinisa.atlagic@fpn.bg.ac.rs.

Konsultacije sa prof. Atlagićem mogu da se obave i posredstvom skajpa u terminima koji će prethodno biti precizirani u komunikaciji posredstvom elektronske pošte.

Informacije u vezi sa polaganjem predispitnih obaveza i ispita biće naknadno saopštene, u skladu sa preporukama fakultetske uprave.

Napomena: Studenti su na prethodnim predavanjima upoznati sa literaturom koja „pokriva“ prvi ciklus predavanja potrebnom za spremanje kolokvijuma. U vezi sa predavanjem koje je trebalo da bude održano u ponedeljak 16. marta 2020. reč je o dvama poglavljima iz knjige Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu, autora : Radojkovića, B. Stojkovića i A. Vranješa, – Geneza međunarodnog komuniciranjaProstorna i vremenska dimenzija međunarodnog komuniciranja – i tekst A. Vranješa Od međunarodnog do globalnog komuniciranja i nazad štampan u časopisu CM – Communicationa and Media/ Komunikacija i mediji. Navedena dva poglavlja ne mogu da se postave na fakultetski sajt u skeniranoj formi pošto bi time bila povređena prava izdavača (neovlašćeno kopiranje sadržaja), pa molim studente koji nemaju ovaj materijal  da se u vezi sa njim konsultuju sa kolegama koji su ga preuzeli na predavanjima. Tekst A. Vranješa je dostupan na fakultetskom sajtu na adresi

U vezi sa predstojećim predavanjem od 23. marta literatura je dostupna u skeniranoj formi. Reč je o poglavljima iz knjige Mediji i politički proces (autor E. Lou) čiji je izdavač Fakultet političkih nauka.

prof. dr Siniša Atlagić