Vesti

Obaveštenje o izvođenju nastave na predmetu Političko ponašanje

Koleginice i kolege,

Obaveštenje o izvođenju nastave na predmetu Političko ponašanje nalazi se u daljem tekstu.

Predavanja – prof. dr Miloš Bešić držaće predavanja u redovnom terminu, četvrtkom u 11 časova putem online platforme Zoom. Linkove poveznice za svako predavanje prosleđivaće na fakultetske email adrese studenata. Ukoliko niste primili mejl za pristup predavanjima ove nedelje, javite se prof. Bešiću na email: besicmilos@gmail.com , kako bi vas uključio na mailing listu.

Predispitne aktivnosti (vežbe i kolokvijum) – za sve informacije o tome da li će se i na koji način održavati vežbe i kolokvijum, pratite Facebook grupu predmeta ,,Političko ponašanje 2019/2020″ .

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, možete se javiti Andrei Matijević na mejl adresu: amatijevic56@gmail.com radi zakazivanja konsultacija.

Prezentacije sa vežbi:

 

Literatura:

5. tema – autoritarna ličnost

6. tema – stav i pojmovi srodni pojmu stava

7. tema – etnički stereotipi i predrasude

8. tema – socijalni uticaj konformizam pokoravanje autoritetu uticaj preuzetih uloga

9. tema – psihologija masa i oblici kolektivnog političkog ponašanja

10. tema – nacionalizam i oblici nacionalne vezanosti

11. tema – psihologija vođe i vođstva

12. tema – propaganda i glasine

 

Miloš Bešić – Tranzicione traume i promene vrednosnih orijentacija