Вести

Дискусиона група: “Фактори резилијентности и посттрауматски раст у контексту Covid-19”.

Драги пријатељи,

У оквиру циклуса разговора на теме менталног здравља 29.06. у 18 часова ћемо разговарати на Zoom платформи на тему: “Фактори резилијентности и посттрауматски раст у контексту Covid-19”.

Наше гошће су:

  • Доц. др Анита Бургунд Исаков испред Факултета политичких наука УБ. која ће нам објаснити овај појам и зашто је важно да причамо о резилијентности данас;
  • Др Милица Лазић- психолошкиња и истраживачица на одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду ће представити досадашње налазе истраживања које је радила са колегама (проф.др Вељком Јовановићем и др Весном Гаврилов Јерковић) под називом “Резилијентност у контексту пандемије Covid-19”.;
  • Др Тијана Мировић, психолошкиња и психотерапеуткиња и једна од уредника сјајне књиге “Траума, наша прича” ће говорити о посттрауматском расту уз осврт на смернице за помагаче.

Онлајн сусрет ће модерирати испред ФПН Конектас тима, дипл. социјална радница и психодрамска саветница Ивана Сератлић.

Линк за пријаву: https://zoom.us/meeting/register/tJ0vcuCupz0oE9FSB_aqIagYGdxxaUfYpHJ1

Добродошли!