Вести

Увид јавности мастер рада Сање Јосиповић

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад Сање Јосиповић “Democratic Backsliding in Serbia: Political Competition and International Factors” и извештај Комисије за оцену рада налазе у канцеларији бр. 20/I Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу добити на увид, сваког радног дана од 9:00 до 16:00 часова, 7 дана од дана објављивања овог обавештења (od 07.09. до 14.09.2020).

Related Posts