Мастер академске студије политикологије — Демократија и демократизација

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Нормативни модели демократије 1 обавезан 2+1 6
Демократизација 1 обавезан 2+1 6
Студијски истраживачки рад 1 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се најмање 12 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Радикална демократија, постдемократија и антидемократске теорије 1 изборни 2+1 6
Политички и уставни системи у Jугоисточној Европи 1 изборни 3+1 10
Политика отпора и теорија грађанске непослушности 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Студијски истраживачки рад 2 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се најмање 18 ЕСПБ)
Предмет Семестар Статус Часови (П+В) ЕСПБ
Мултикултурализам и демократија 2 изборни 2+1 6
Револуције 2 изборни 2+1 6
Уставни дизајн у новим демократијама и подељеним друштвима 2 изборни 2+1 6
Политичке врлине и пороци 2 изборни 2+1 6
Теорија јавног избора 2 изборни 2+1 6