CM – Communication and Media

Обавештење

  • Редакција часописа CM обавештава потенцијалне ауторе да због динамике излажења уводи рокове за пријем радова.
  • Рок за пријем радова за објављивање у пролећном броју часописа CM је 31. јануар 2020. године.
  • Рок за пријем радова за објављивање у зимском броју часописа CM је 31. јул 2020. године.

CM – COMMUNICATION AND MEDIA

CM: Communication and Media (ISSN: 2466-541X) from 2016

(претходно: CM – часопис за управљање комуницирањем (ISSN: 1452-7405) до 2015. )

Контакт: CM@fpn.bg.ac.rs
* упутство ауторима
Пријава радова

Архива – сви бројеви

Нова издања:

selection-page-001

CM – Communication and Media, број 38

CM38-Cover

CM – Communication and Media, број 37

CM37 cover

CM – Communication and Media број 36

CM36-Cover novi