Информационо-комуникациони системи

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије новинарства 5 обавезан 2+1 5 2009.
Основне академске студије новинарства 3 обавезан 2+1 5 2015.
Основне академске међународне студије 1 изборни 2+1 5 2015.

 

 

Related Courses