Култура људских права

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске политиколошке студије 8 обавезан 3+1 6 2009.
Основне академске студије политикологије 8 изборни 2+2 6 2015.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 4 изборни 2+2 6 2015.

Related Courses