Биљана Ђорђевић

доцент др

Образовање
 • 2018. Докторске студије, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, смер политикологије; докторска дисертација „Проблем конституисања политичког тела у демократским теоријама“,  ментор: проф. др Ђорђе Павићевић
 • 2011. Мастер студије, Универзитет у Оксфорду, Одељење за политику и међународне односе, смер: Политичка теорија истраживање, Хартфорд колеџ, мастер рад „Имиграциони уговор“, ментор: проф. др Дејвид Милер
 • 2010. Мастер студије: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, смер „Политичка аналитика и менаџмент“, мастер рад „Космополитизам – нова реална утопија“, ментор: проф. др Ђорђе Павићевић
 • 2008. Основне студије: Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, смер Међународне студије, дипломски рад  „Право на слободу кретања и хоспиталитет у глобализованом свету“, ментор: проф. др Ђорђе Павићевић
Кретање у каријери
 • 2019. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, доценткиња
 • 2015-2019. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, асистенткиња
 • 2012-2015. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, истраживачица сарадница
 • 2012-2013. Универзитет у Единбургу, Правни факултет, спољна истраживачица сарадница
 • 2009-2012. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, демонстраторка
Претходна запослења
 • 2009-2010. Комесаријат за избеглице Републике Србије, саветница за миграције
 • 2009. Међународна организација за миграције (ИОМ), истраживачица сарадница на пројекту „Институционална подршка сектору Владе Републике Србије који је надлежан за избеглице и интерно расељена лица“, пројекат финансирала ЕУ, а спровела ИОМ Београд
 • 2008. Међународна организација за миграције, Технички центар за сарадњу за Европу и Централну Азију, Беч, Аустрија, стручна пракса
 • 2007. Центар за цивилно-војне односе, истраживачица сарадница на пројектима „Мапирање и мониторинг сектора безбедности Републике Србије“ и „Комуникативна безбедност – повећање учешћа грађана у безбедносној политици“, Београд
 • 1999-2003. Радио Бујановац
Важнији објављени радови
 • Биљана Ђорђевић „Агонистички приступ расправама о кризи демократије у Европи“ Хуманистичке студије 4 (2018): 9-29.
 • Биљана Ђорђевић „Лишени дискурса легитимације: зазидане земље Централне Европе и политички субјективитети у настајању“ Гласник Етнографског института САНУ LXV, 3 (2017): 527-541.
 • Биљана Ђорђевић, уред. Конституционализам и уставни дизајн у демократској рецесији / Constitutionalism and Constitutional Design in Democratic Recession. Београд: Удружење за политичке науке Србије, Факултет политичких наука, 2018.
 • Biljana Đorđević, “Whose Rights, Whose Return? The Boundary Problem and Unequal Restoration of Citizenship in the Post-Yugoslav Space ”, Ethnopolitics 14, 1-2 (2015): 121-139.
 • Биљана Ђорђевић, Милош Здравковић, уред. Наслеђе политичке и правне филозофије Роналда Дворкина. Београд: Правни факултет, Факултет политичких наука, Српско удружење за правну и социјалну филозофију, 2015.
 • Биљана Ђорђевић, „Егалитаризам среће или егалитаризам одговорности? Критика Роналда Дворкина“ у Наслеђе политичке и правне филозофије Роналда Дворкина, уред. Биљана Ђорђевић, Милош Здравковић, 42-64. Београд: Правни факултет, Факултет политичких наука, Српско удружење за правну и социјалну филозофију, 2015.
 • Милан Подунавац, Биљана Ђорђевић, уред. Устави у времену кризе: постјугословенска перспектива. Београд: Факултет политичких наука, Удружење за политичке наука, 2014.
 • Биљана Ђорђевић „Проблеми нормативне снаге и критике агонистичке партиципације: ка могућој комплементарности агонистичке и партиципативне демократије“ Филозофија и друштво 25, 3 (2014): 77-105.
 • Biljana Đorđević “Agonistic Democracy – A Controversial Attempt to Revitalize Democratic Ethos”, in IdentityPolitical and Human Rights Culture as Prerequisites of Constitutional Democracy, edsMiodrag Jovanović, Dragica Vujadinović, 81-98. The Hague: Eleven International Publishing, 2013.
 • Biljana Đorđević  “On the Relationship between Constituent Power, Constituent People, and National Minorities in Serbia”, in Challenges of Multiculturalism, ed. Milan Podunavac, 125-13. Belgrade: Heinrich Böll Stiftung Southeastern Europe, 2012.
 • Биљана Ђорђевић „Етика миграције“ Годишњак Факултета политичких наука 2, 2 (2008): 239-253.
Важнији истраживачки пројекти
 • 2018-2021: Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities: Policy debate with the academic world: Projects and Networks: project “Active citizenship: promoting and advancing innovative democratic practices in the Western Balkans”, https://act-wb.net/
 • 2018-2022: COST Action 17135, project: “Constitution-making and deliberative democracy”, https://www.cost.eu/actions/CA17135/#tabs|Name:overview
 • 2012-2019. Научно-истраживачки пројекат „Конституционализам и владавина права у изградњи државе: случај Србија“  (евиденциони број пројекта: 47026), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије а заједнички изводе Факултет политичких наука и Правни факултет Универзитета у Београду
 • 2012-2013. Пројекат Правног факултета Универзитета у Единбургу The Europeanisation of Citizenship in the Successor States of the Former Yugoslavia – CITSEE(Европеизација држављанства у државама наследницима бивше Југославије), финансиран из FP7 програма Европске уније, http://citsee.eu
Чланство у професионалним (стручним) удружењима
 • 2009. Удружењe за политичке науке Србије (од 2016. године генерална секретарка УПНС)
 • 2012. Српско удружење за правну и социјалну филозофију (www.ivrserbia.org)
 • 2015. Балканско удружење за политичке науке (Balkan Political Science Association – BPSA), међународна секретарка
Остале релевантне информације
 • 2012-2015. OSF Academic Fellowship Program Returning Scholar,
 • 2010-2011. OSI Oxford Scholarship
 • 2009. Institute for Federalism and Swiss National Science Foundation
 • 2008. Фондација др Зоран Ђинђић, WUS Austria, Austrian Development Agency
 • 2007. ЕФГ банка, стипендија за најбоље студенте завршних година у Србији
 • 2003. Ђак генерације гимназије „Бора Станковић“ у Врању
 • 1996. Плакета града Бујановца
Биљана Ђорђевић
Stay in Touch

Courses Taught