Master studije novinarstva

MASTER AKADEMSKE STUDIJE NOVINARSTVA

STUDIJE I NJIHOVE SPECIFIČNOSTI

U vremenu kada je publika sve obrazovanija, a mladi se sve više okreću novim medijima i digitalnoj kulturi, potreba za permanentnim, sve višim  obrazovanjem novinara i medijskih poslenika je imperativ. Studentima  Master akademskih studija novinarstva nudi se uravnotežena kombinacija teorijskih znanja, praktičnih znanja i specifičnih veština neophodnih u ovladavanju složenom disciplinom medijske pismenosti. Pored savladavanja teorijskih postulata Kulturne antropologije, odnosa  medija i kulture različitosti, teorijskih i praktičnih znanja o funkcionisanju medija i medijskom menadžmentu, o  načinima pisanja (žanrovima) za klasične i nove medije, studije podrazumevaju I savladavanje složenih,  dokumntarnih formi rada u štampanim i elektronskim medjima, sticanje znanja i veština neophodnih za uređivanje medija, kreativno pisanje u štampanim i retoriku u elektronskim medijima, za razumevanje i ovladavanje internetom  i novim medijskim tehnologijama.

ORGANIZACIJA STUDIJA

Studije su organizovane u dva semestra. U prvom semestru, pored obaveznih predmeta (Kulturna antropologija i Priprema za pisanje završnog rada), studenti biraju izborne discipline (Uvod u teoriju medija i novinarskih žanrova, Novinarske dokumentarne forme u štampi ili u elektronskim medijima, Internet i nove medijske tehnologije ). U drugom semestru,  pored obaveznog predmeta Uređivanje medija, biraju među izbornim predmetima (Kreativno pisanje u štampanim medijima, Retorika u elektronskim medijima, Menadžment medija, Analiza medija ). Izrada i odbrana završnog rada obavezni su deo aktivnosti pred sticanje diplome.

NASTAVNICI

Među predavačima na ponuđenim kursevima nalaze se renomirani profesori, eksperti za studije medija kao Čedomir Čupić, Neda Todorović, Snježana Milivojević,  Rade Veljanovski,  Veselin Kljajić, Dobrivoje Stanojević,  Sanja Domazet, Nikola Mrđa, Nikola Maričić, kao i veliki broj gostujućih predavača, stručnjaka za oblasti koje se izučavaju.

Rukovodilac: Prof. dr Veselin Kljajić
NAČIN POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

Pri odlučivanju o primanju kandidata na studije presudnu ulogu igraju dva faktora: vrsta osnovnih studija  i prosečna ocena na njima i utisak koji kandidat ostavi na tročlanu  komisiju prilikom usmenog prijemnog ispita za koji se student pripremaju iz dva ponuđena udžbenika (Neda Todorović,  Interpretativno i istraživačko novinarstvo, Čigoja štampa, 2002; Veselin Kljajić, Intervju u štampi, u on-line magazinima, na internetu, Čigoja štampa, 2014).

TERMIN POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

03.oktobar 2019. godine u 17:00 časova

Kontakt: Prof. dr Veselin Kljajić, veselin.kljajic@fpn.bg.ac.rs

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Priprema za završni rad 1 obavezan 6
Kulturna antropologija 1 obavezan 3 6
Izborni blok 1 (bira se 18 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Novinarske dokumentarne forme u štampi 1 izborni 2+1 6
Novinarske dokumentarne forme u elektronskim medijima 1 izborni 2+1 6
Internet i nove medijske tehnologije 1 izborni 2+1 6
Uvod u teoriju medija i novinarskih žanrova 1 izborni 2+1 6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB

Uređivanje medija:

a) Uređivanje medija – štampa
ili
b) Uređivnje elektronskih medija

(bira se jedan od dva ponuđena kursa u okviru ovog predmeta)

2 obavezan 2+1 6
Izrada završnog rada 2 obavezan 10
Odbrana završnog rada 2 obavezan 2
Izborni blok 2 (bira se najmanje 12 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Menadžment medija 2 izborni 2+1 6
Kreativno pisanje u medijima 2 izborni 2+1 6
Retorika u elektronskim medijima 2 izborni 3 6
Analiza medija 2 izborni 2+1 6