Modul: međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava

Opis i režim studija

Ovaj master modul nosi 60 ESPB koje polaznici ostvaruju pohađanjem obaveznih i izbornih predmeta i uspešnom odbranom završnog rada. U prvom semestru obavezni predmeti su Međunarodno humanitarno pravo – zaštita žrtava, Osnovi ljudskih prava i Master seminar, dok u drugom semestru studenti slušaju predmete Međunarodno humanitarno pravo – pravila ratovanja i Međunarodno pravo i politika ljudskih prava. Pored obaveznih predmeta studentima su ponuđeni i izborni predmeti iz srodnih oblasti od kojih student biraju tri prema svojim interesovanjima. Izborni predmeti su sledeći: Prava stranaca, Savremene međunarodne organizacije, Teorije i tipologije sukoba, Savremene teorije međunarodnih odnosa, Sistem UN, Ustavna politika EU, Politička regulacija etničkih sukoba i odnosa. Nakon ispunjenja svih ispitnih obaveza studenti treba da izrade i odbrane završni rad.

Pohađanjem ovog master modula studenti će unaprediti postojeća i steći nova teorijska i praktična znanja i veština u oblasti međunarodnog humanitarnog prava i prava ljudskih prava, kao i srodnih naučnih disciplina radi razumevanja prirode, strukture i načina zadovoljavanja potreba i interesa subjekata međunarodnih odnosa u složenim okolnostima međunarodnog karaktera. Pored toga steći će neophodno znanje o lokalnim, regionalnim, nadnacionalnim i globalnim dimenzijama delovanja na unapređenju i zaštiti međunarodnog humanitarnog prava i prava ljudskih prava.

Spisak nastavnika

Rukovodilac studija: prof. dr Vesna Knežević- Predić.

Predavači: doc. dr Dejan Pavlović, asist. Miloš Hrnjaz, prof. dr Tanja Miščević, prof. dr Sanja Danković Stepanović, prof. dr Radmila Nakarada, doc. dr Nemanja Džuverović, prof. dr Dragan R. Simić, prof. dr Slobodan Samardžić, prof. dr Siniša Tatalović, prof. dr Vesna Petrović, prof. dr Zoran Radivojević, prof. dr Nebojša Raičević, prof. dr Ivo Josipović.

Način polaganja prijemnog ispita, neophodna literatura i kontakt imejl za dodatne informacije.
Prijemni ispit se polaže usmeno, u formi intervjua sa komisijom.

Termin polaganja prijemnog ispita za upis u 2019/20. obaviće se 2.10.2019. godine u 16 časova u slušaonici 8.

Literatura:

Kontakt e-mejl za dodatne informacije: janja.simentic@fpn.bg.ac.rs

Za više detalja o master programu pogledati sajt https://mhppljp.wixsite.com/mhppljp i Fejsbuk stranicu: https://www.facebook.com/mhppljp/

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Osnovi ljudskih prava 1 obavezan 2+1 6
Master seminar 1 obavezan 6
Međunarodno humanitarno pravo – zaštita žrtava 1 izborni 2+1 6
Izborni blok 1 (bira se 12 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Teorije i tipologije sukoba 1 izborni 2+1 6
Savremene teorije međunarodnih odnosa 1 izborni 2+1 6
Prava stranaca 1 izborni 2+1 6
Savremene međunarodne organizacije 1 izborni 2+1 6
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Međunarodno humanitarno pravo – pravila ratovanja 2 obavezan 2+1 6
Međunarodno pravo i politika ljudskih prava 2 obavezan 2+1 6
Završni rad 2 obavezan 12
Izborni blok 2 (bira se 6 ESPB)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Sistem UN 2 izborni 2+1 6
Ustavna politika Evropske unije 2 izborni 2+1 6
Politička regulacija etničkih sukoba i odnosa 2 izborni 3 6
Upotreba sile u međunarodnom pravu 2 izborni 2+1 6