Metodologija politikoloških istraživanja sa statistikom

Silabus:

 

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Osnovne akademske politikološke studije 4 obavezan 3+2 8 2009.
Osnovne akademske studije međunarodne politike 4 obavezan 3+2 8 2009.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 4 obavezan 3+2 8 2009.
Osnovne akademske studije politikologije 4 obavezan 2+2 6 2015.
Osnovne akademske međunarodne studije 4 izborni 2+2 6 2015.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 4 obavezan 2+2 6 2015.
Informacije o predmetu