Osnovi prava

Silabus:

 

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Osnovne akademske politikološke studije 2 obavezan 3+1 6 2009.
Osnovne akademske studije međunarodne politike 2 obavezan 3+1 6 2009.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 2 obavezan 3+1 6 2009.
Osnovne akademske studije politikologije 2 obavezan 3+1 6 2015.
Osnovne akademske međunarodne studije 2 obavezan 3+1 6 2015.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 2 obavezan 3+1 6 2015.
Informacije o predmetu
Predavači
Dejan Pavlović