Теорија културе

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске политиколошке студије 6 изборни 4+1 8 2009.
Основне академске студије новинарства 6 обавезан 4+1 8 2009.
Основне академске студије политикологије 6 изборни 3+1 6 2015.
Основне академске студије новинарства 6 обавезан 3+1 6 2015.

Related Courses