Politička ekonomija

Silabus:

 

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Osnovne akademske politikološke studije 1 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije novinarstva 2 izborni 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije međunarodne politike 1 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 1 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 3 izborni 3+1 6 2015.
Osnovne akademske studije politikologije 1 obavezan 3+1 6 2015.
Osnovne akademske međunarodne studije 1 izborni 3+1 6 2015.

 

 

Informacije o predmetu