Вести

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука

02 Број: 2488/3
25.10.2019. г.

Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Сл. гласник РС“, бр.200 од 23.11.2017.године), ставља на увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и методологија политичких наука.

и
реферата су на увиду јавности на интернет страни Факултета, у трајању од 15 дана.

 

                                                           ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Драган Р. Симић

Related Posts