Вести

,

ФПН КОНЕКТАС КАО УСПЕШНА ПРИЧА – МЕСТО ГДЕ СЕ ИЗЛАЗИ ИЗ БЕСПОМОЋНОСТИ

На сајту Тима за социјално укључење и смањење сиромаштва (http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/), објављен је текст о ФПН КонекТаСу, Волонтерском сервису студената и практичара, као успешан пример социјалног укључивања.

Текст можете прочитати на линку овде.

Цитирамо део текста:

„Вођен потребама заједнице, ФПН КонекТас – Волонтерски сервис студената и практичара социјалног рада је од платформе намењене волонтирању прерастао у дигиталну дестинацију на којој практичари и практичарке у систему социјалне заштите, академска заједница и студенти социјалног рада и социјалне политике могу да упознају и умреже се са колегама, дискутују о потенцијалној сарадњи, упознају се са најновијим истраживањима, најбољим праксама и конкретним материјалима за практичну и брзу употребу, као и да приступе мапама о новоуспостављеним услугама које настају као одговор на ургентне потребе посебно осетљивих друштвених група.“

Хвала Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва на подршци и препознавању значаја ФПН КонекТаС.  И посебно хвала свим учесницима/ама, сарадницима/цама, студентима/кињама  који су допринели да успоставимо ФПН КонекТаС као успешну причу.

Тим ФПН КонекТаС

Related Posts