Вести

Онлајн вежбе – Политички систем Србије (међународни смер)

Topic: Politički sistem Srbije – vežbe 3 – M6a grupa

Time: Nov 25, 2020 14:00 Belgrade

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97448406256…

Meeting ID: 974 4840 6256

Passcode: 040280

Topic: Politički sistem Srbije – Vežbe 3 – M6/b

Time: Nov 25, 2020 14:00 Belgrade

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 970 5598 9149

Passcode: 877143

Topic: Politički sistem Srbije – vežbe 3 – M7a grupa

Time: Nov 25, 2020 15:45 Belgrade

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 961 6909 7027

Passcode: 151313

Topic: Politički sistem Srbije – Vežbe 3 – M7/b

Time: Nov 25, 2020 15:45 Belgrade

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91591703700…

Meeting ID: 915 9170 3700

Passcode: 318247

Topic: Politički sistem Srbije – vežbe 3 – M8a grupa

Time: Nov 25, 2020 18:00 Belgrade

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99253078599…

Meeting ID: 992 5307 8599

Passcode: 038431

Topic: Политички систем Србије. Вежбе М8б

Time: Nov 25, 2020 18:00

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99733570053…

Meeting ID: 997 3357 0053

Passcode: 316866

Related Posts