Вести

,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор редовног професора за ужу научну област Mеђународне студије

02 Број: 667/3

01.04.2021. г.

 

Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Сл. гласник РС“, бр.200 од 23.11.2017.године), ставља на увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор редовног професора за ужу научну област Mеђународне студије.

Реферат и Сажетак реферата су на увиду јавности на интернет страни Факултета, у трајању од 15 дана.

 

 

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Проф. др Драган Р. Симић

 

Related Posts