Вести

, ,

Oбавештење МАС – Политиколошке студије религије

Поштоване колегинице и колеге,

Као што вам је вероватно познато, предмет ‚‚Религије и цивилизације” уведен је у наставни план и програм гимназија.

Након последњих измена и промена ‚‚Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији” (Сл. гласник РС – Просветни лист, 1-2021), наставу на овом предмету могу да изводе и мастер политиколози, са завршеним мастер студијама ‚‚Политиколошке студије религије” и претходно завршеним основним академским студијама политикологије.

Related Posts