Вести

,

Ослобађање накнаде за полагање пријемног испита и административних трошкова уписа

Трошкове накнаде за полагање пријемног испита, као и административне трошкове за упис у прву годину основних академских студија не плаћају следеће категорије кандидата:

  1. деца без родитељског старања (смештена у хранитељске породице или домове);
  2. кандидати који ће конкурисати за упис по афирмативној акцији (припадници ромске националне мањине и особе са хендикепом);
  3. примаоци социјалне помоћи (породице примаоци социјалне помоћи).

Кандидати из наведених категорија треба да доставе документацију која потврђује њихов статус приликом подношења документације за пријаву на конкурс (осим кандидата који су наведену документацију доставили служби Факултета приликом пријаве за припремну наставу).

Податке прикупљене на овај начин Факултет ће користити само у ову сврху и чувати у складу са Законом о заштити података о личности Републике Србије.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

I Деца без родитељског старања (смештена у хранитељске породице или домове)

  • оверена копија или, уз оригинал на увид, копија решења надлежног центра за социјални рад о признавању права на смештај у хранитељску породицу или у дом

II Кандидати који ће конкурисати за упис по афирмативној акцији

  • Припадници ромске националне мањине прилажу препоруку Националног савета ромске националне мањине.
  • Особе са хендикепом прилажу мишљење надлежне комисије Универзитета у Београду којим се утврђује статус кандидата/студента за упис применом афирмативне мере за особе са инвалидитетом.

III Примаоци социјалне помоћи (породице примаоци социјалне помоћи)

  • оверена копија или, уз оригинал на увид, копија актуелног решење центра за социјални рад о признавању права на социјалну помоћ.

Подношење докумената на конкурс – упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2022/23. години

Related Posts