Вести

,

Представљање програма МАС Студије рода и стипендија Жарана Папић

Поштоване колегинице и колеге,

Представљање програма МАС Студије рода и стипендија Жарана Папић, које додељује Реконструкција Женски фонд, одржаће се у понедељак, 18. септембра у 12 часова (слушаоница 5).

Представљање је могуће пратити и преко MS Teams-a:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIwNTk4OWEtNDlkZi00MGYxLTkwOWItOGZmZDZjYTVkYmY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d2a84bf-f161-4d04-af79-038788308176%22%2c%22Oid%22%3a%228688e36a-a7a4-4bc3-a81d-db9b2001e067%22%7d

Related Posts