Марина Симић

ванредни професор др

Образовање

 • Докторат, Универзитет у Манчестеру, Велика Британија, Одељење за социјалну антропологију, 2009
 • Мастер, Универзитет у Манчестеру, Велика Британија, Одељење за социјалну антропологију, 2004
 • Диплома Филозофског факултета у Београду, Одељење за етнологију и антропологију, 2002

Кретање у каријери

 • Ванредна професорка на Факултету политичких наука, 2015
 • Доценткиња на Факултету политичких наука, 2010
 • Асистенткиња на Одељењу за социјалну антропологију Универзитета у Манчестеру, 2004-2008

Најважнији објављени радови

Стручне монографије:

Симић, М. 2014. Космополитска чежња: етнографија српског постсоцијализма. Београд: Центар за студије културе Факултета политичких наука и Чигоја штампа.

Оригинални научни радови (избор):

 • Симић, М. 2014. Студије културе и антропологија: судар титана или нарцизам малих разлика? Генеро 18: 89-108.
 • Simić, M. 2014. On the Border with Culture: or who are the ˮGreenˮ Natives. Bulletin of the Ethnographic Institute SAAS 62(1): 87-98.
 • Simić, M. 2012. When money is not enough: selling and shopping in Novi Sad. Ethnologia Balkanica 16: 73-91, 2012.
 • Simić, M. 2010. Locating cosmopolitanism: practicing popular culture in post-socialist Serbia. Der Donauraum 51 (3-4): 345-363.
 • Simić, M. 2010. Fieldwork Dillemas: Problems of Location, Insiderhood and Implicit Discourses. Bulletin of the Ethnographic Institute SAAS 58(2): 26-39.
 • Симић, М.  2010. Вид и виђење: режими знања и апропријација других у етнографским музејима и етнографском филму. Гласник Етнографског Института САНУ 58(1): 85-100.
 • Simić, M. 2008. The State and Modernity as Anthropological Topics: a Very Short Introduction. Issues in Ethnology and Anthropology 3(3): 189-201.

Поглавља у књигама (избор):

 • Simić, M. 2014. Travel and the state after the ‘fall’: everyday modes of transport in post-socialist Serbia, in: Societies on the Move: Socialist and Post-Socialist Mobilities. Ed. by Kathy Burrell and Kathrin Horschelmann, pp. 173-193. Palgrave MacMillan.
 • Симић, М. 2012. Култура као политка, у: Култура, род, грађански статус. Ур. Д. Духачек и К. Лончаревић, стр. 70-81. Центар за студије рода и политике Факултета политичких наукa.

Важнији истраживачки пројекти

 • Родна равнопоравност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемљења у Србији 2011-2016 (бр. 47021) и координаторка подпројетка Културно грађанство: истраживање свакодневног живота у постсоцијалистичкој Србији, које финансира Министарство образовања и науке Републике Србије
 • Културно наслеђе и идентитет (бр. 177026), које финансира Министарство образовања и науке Републике Србије, 2011-2016.

Чланство у професионалним удружењима

 • Чланица Европског удружења социјалних антрополога (European Association of Social Anthropologists)

Награде и стипендије (избор):

 • Patterns Lectures (World University Service – WUS – Austria) заједно са Професорком Јеленом Ђорђевић за имплементацију мастер курса Културне и социјалне праксе постосцијализма: случај бивше Југославије 2012-2014
 • HESP Academic Fellowship Program (OSI Europe Foundation) 2011-2015
 • Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, Inc., за пројејат: Anthropology Otherwise: Rethinking Approaches to Fieldwork in Different Anthropological Traditions, 2011.
 • Radcliffe-Brown Award for best final year PhD anthropology students, Royal Anthropological Institute UK, 2009.
 • Overseas Research Students Award Scheme, Department for Education and Skills of the UK Government 2006-2007; 2007-2008.
Марина Симић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught