Студије културе

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије политикологије — Студије рода 1 изборни 3 6 2015.
Мастер академске студије комуникологије 1 изборни 3+0 6 2015.
Мастер академске студије културологије 1 обавезан 3+0 6 2015.

Related Courses