Радмила Накарада

редовни професор др

Образовање

 • докторирала на катедри за социологију, Филозофског факултета у Београду, 1987;
 • магистрирала на интердисциплинарнм студијама антропологије на Филозофском факултету у Београду, 1980;
 • дипломирала социологију на Филозофском факултету у Београду, 1974.

Кретање у каријери

 • (1977- 80 ) Институт за међународни раднички покрет, Београд, асистент приправник.
 • (1980- 88) Економски институт, Београд, асистент.
 • (1988 – ) Институт за европске студије, виши научни сарадник

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • Одржала неколико предавања о Југославији на Buffalo State University, април, 1987.
 • Кодиректор курса у част Улефа Палмеа, под насловом Заједничка безбедност, Универзитет у Лунду, 1988;
 • Вишегодишњи кодиректор курса из области истраживања будућности на Интеруниверзитетском центру за постдипломске студије у Дубровнику, 1982-87;
 • Одржала предавање на Rutgers University, поводом педесете годишњице УН, 1995; као и о рату у Југославији, 1998;
 • Предавач на летњој школи посвећеној Мировним студијам и решавању сукоба, на Централно-европском универзитету, Будимпешта, 2000
 • Гостујући професор на јапанском International Christian University, катедри за политичке науке, од априла до новембра 2000. године. Предавала три курса из области Мировних студија.
 • Предавач на летној Англо-југословенској школи за демократију, 1999, 2000;
 • Руководилац курса Транзиција и глобализација, Алтернативна академска мрежа, Београд, 2001;

Најважније објављене књиге

 • Surviving Together, коуредник (са Јан Оберг) и аутор прилога: “The Contribution of Social Movements to Common Security”, Darthmouth Pub. Company, Hampshire, 1989, pp. 213, ISBN 1-85521-067-3.
 • Распад Југославије: крај или продужење агоније? коуредник (са Лидијом Бастом, Слободаном Самарџићем) и аутор прилога: “Критичко мишљење и поруке рата”, Стручна штампа, Београд, 1991, стр. 146. ISBN 86-82057-01-8
 • Europe and the Disintegration of Yugoslavia, urednik i koautor priloga:”The Breakup of Yugoslavia and the Constitution of the New World Order”, Mrlješ/IES, Belgrade, 1995. pp. 217. ISBN 86-82057-03-4.
 • The Post-bipolar World: the North/South Antinomies, IES/WOMP, Belgrade, 1995, pp. 115. ISBN 86-82057-11-5
 • Распад Југосалвије – изазов европској безбедности (коаутор О. Рачић), ИЕС/ФЕС, Београд, 1998, стр.133. ISBN 86-82271-33-8
 • The Labyrinths of the Crisis, Prerequisites for the Democratic Transformation of the Federal Republic of Yugoslavia, коуредника и аутор прилога: “The Global Framework of Democratic Transformation”, Institute du Fľdľralisme Fribourg Suisse, Helbing & Lichtenhahn, Geneve, 2001, pp. 666. ISBN 3-7190-2070-3.

Учешће у истраживачким пројектима

 • (1990-1995) У ИЕС руководила потпројектима: Источна Европа између слома реалног социјализма и искушења демократије,
 • (1996-2000) СР Југославија у савременој Европи: предуслови и препреке модернизацији.
 • (1996/97) Руководила пројектом ИЕС/Фондација Фридрих Еберт: Европска колективна безбедност након Мастрихата.
 • Учествовала у међународном пројекту WOMP: Towards a Just World Peace: Perspectives from Social Movements; i ,
 • The Global Civilization: Challenges for Democracy, Sovereignty and Security. (1994/95)
 • Учествовала у пројекту швајцарског Института за федерализам, из Фрибура: Федерализам и проблем мањина у мултиетничким заједницама.
 • (1998/99) Коруководилац пројекта Института за федерализам: Предуслови демократске трансформације СР Југославије.

Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама

 • члан савета World Futures Studies Federation (WFSF), (1984-92);
 • члан савета Међународног удружења за истраживање мира, ИПРА, 1990-92;
 • члан редакције часописа Гледишта, Београд, 1989-1993;
 • секретар Истраживачког комитета 7 (за истраживање будућности), Међународног удружења социолога, ИСА, 1982-90;
 • члан савета World Order Model Project (WOMP), Њујорк;
 • члан међународног савета  Transnational Foundation for Peace and Future Research (TFF), Lund;
 • члан европског удружења за истраживање мира, ЕУПРА, од оснивања;
 • члан међународног савета часописа Alternatives, Њујорк/Њу Делхи;
 • члан југословенске Комисије за истину и помирење;
 • члан управног одбора међународне невладине ораганизације Global Aciton to Prevent War.

Објављени чланци

 • Principles of Balanced Development (проширена верзија), Alternatives, Vol. XIV no. 4, New York, 1989, pp. 517-522The Democratic Potential of the New Detant, u: Mary Kaldor, Richard Falk, (eds.), The New Detant, Verso, London, 1989, pp. 391.409.Democracy in a Communist State, Economic and Industrial Democracy, Vol. 10, no. 2, Stockholm, 1989, pp. 578-582.

  Peace Movements in Eastern Europe, u: Katsuya Kodeyama (ed.), The Future of the Peace Movements, Lund University Press, 1989, pp. 32-45.

 • Модернизација и критичко мишљење, у: Јован Теокаревић (уредник), Модернизација и друштвени развој, Стручна књига, Београд, 1990, стр. 165-173.
 • The Constitutional Promotion of Human Rights in Eastern Europe, Alternatives, Vol. XV, no.2, New York, 1990, pp. 227-240.
 • Драма социјализма, случај Југославије, коаутор Мирослав Печујлић, Социологија, Вол. XXXИИ, бр. 3. Београд, 1990, стр. 49-56.
 • Актери кризе, криза актера, Социологија, Вол. XXXИИИ бр. 4, Београд, 1990, стр. 409-15.
 • Међуевропски дијалог и реформе у Источној Европи, у: В. Глигоров, Ј. Теокаревић (уредници), Напуштање социјализма, Стручна штампа, Београд, 1990, стр. 89-103.
 • Људске потребе у социјализму, у: М. Марковић, Потребе друштвеног развоја, САНУ, Београд, 1991, стр. 21-39.
 • Democratic Alternatives: an East European Perspective, Alternatives, Vol. XVI no. 2, New York, 1991, pp. 129-41.
 • The Mystery of Nationalism, the case of Yugoslavia, u: New Challenges for Euorope after 1989, Center for European Studies, Budapest, 1991, pp. 33-49.
 • The Mystery of Nationalism: The Paramount Case of Yugoslavia, Millenium, Vol. 20, no. 3, London School of Economics, London, 1991, pp. 369-383.
 • The Role of Constitutionalism in the Transformation of the East European Societies, u: Richard Falk, Samual Kim, Robert Johansen (eds.), The Constitutional Foundationss of World Peace, SUNNY Press, Albany, 1993, pp. 317-328.
 • The Labyrinth of the Yugoslav Crisis, u: Fokko Dijkstra (ed.) European Studies, Summer School Leeuwarden, Groningen, 1994, pp. 27-34.
 • Коаутор са М. Печујлићем поглавља Слом Југославије и нови поредак светске моћи у: М. Печујлић, В. Милић, Демократија и ауторитаризам, Правни факултет, Београд, 1994. стр. 81-115.
 • The End of Cold War, the End of Yugoslavia, u A. Bim (ed.), International Relations in the Post- Cold War World, Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, Malta, 1995, pp. 55-78.
 • Слом Југославије – нов изазов међународним мировним покретима, у: В. Павловић (уредник), Потиснуто цивилно друштво, Еко центар, Београд, 1995, стр . 473-487.
 • Швајцарски модел реашавања сукоба: предуслови и границе његове примене на југословенски случај, у: Томас Флајнер, Слободан Самарџић (уредници), Федерализам и проблем мањина у вишеетничким заједницама, ИЕС, Београд, 1995, стр. 115- 137. (штампано и на немачком).
 • Година неизвесних исхода, у: С. Ковачевић, П. Дајић, Хронологија југословенске кризе 1995, ИЕС, Београд, 1997 (штампано и на енглеском).
 • Неизвесност савремене демократије, поговор за књигу Дејвида Хелда, Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић, Београд, 1997, стр. 389-404; (књигу превели М. Печујлић, Р. Накарада).
 • Санкције између владавине права и доминације, у: М. Прокопијевић, Ј. Теокаревић, (уредници), Економске санкције ОУН, Компаративна анализа и случај Југославије, ИЕС, Београд, 1998, стр. 97-106
 • (текст је прештампан у: Драган Јаковљевић (уредник) Етика, ЦИД, Подгорица, 1999, стр. 245-252).
 • The Uncertain Reach of Critical Theory, u: Paul Wapner, Lester E. J. Ruiz, (eds.), Principled World Politics, Rowman & Littlefield Publishers, Boston, 2000, pp. 65-78.
 • Последице НАТО интервенције, Социолошки преглед, Београд, но.1-2, 1999 (изашло у 2000), стр. 125-134.
 • Крај рата? разговор, у: Црне Рупе, (разговор водили С. Ристић, Р. Лепосавић), Б92, Београд, 1999, стр. 298-308
 • НАТО интервенција – нова фаза глобализације (коаутор М. Печујлић), Нова Српска Политичка Мисао, Београд, посебно издање 1(1999), изашло 2000.
 • Истраживање Будућности у Југославији, у: Е. Новакз, ет. ал. (ед.) Футурес Студиес ин тхе Еуропеан Еx-Социалист Цоунтриес, Футурес Студиес Центер, Будапест, 2001. .
 • Цивилно друштво и мултиетнички конфликти: изазови у ери глобализације, у: Федерализам у променљивом свету, Друцкереи Херзог АГ, Лангендорф, 2002.
 • Значај социјалног консензуса за процес придруживања ЕУ, прилог Стратегији Србије за убрзање придруживања СР Југославије Европској Унији, Министарство за економске односе са иностранством, Београд.
 • The European Union as a Conflict Solution Actor, у оквиру пројекта (учење на дистанцу посредством интернета) The EU and the Balkans: Paths to Integration, University of Bath, Универзитет у Новом Саду
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught