Archives for 20 Oct,2020

You are browsing the site archives by date.

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије

02 Број: 1814/3 20.10.2020. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More
,

Бирање предмета за студенте који уписују шесту и више године студирања – важно обавештење

Студентима који уписују шесту и више године студирања омогућено је да у школској 2020/21. години сами бирају предмете који се не налазе у опцији...
Read More