Демократија и демократизација

Мастер програм пружа свеобухватан преглед кључних проблема савремене демократије и демократизације. Програм је креиран да покрије низ тема и проблема везаних за актуелне процесе демократизације, револуционарне и квазиреволуционарне промене, као и   недемократске трендове и њихову историју. Ови проблеми ће бити разматрани подједнако из угла емпиријске, историјске и нормативне политичке науке у зависности од индивидуалних  и истраживачких преференција студената.  У фокусу студија је унапређивање истраживачких, академских и професионалних знања и вештина студената које ће им омогућити лакши наставак последипломских студија на домаћим и страним универзитетима или унапредити пословну каријеру у  државним органима, политичким странкама, медијима, тхинк-танк организацијама, невладиним организацијама, регулаторним агенцијама и приватном сектору.

Програм траје два семестра и студент добија звање Мастар политиколог –

Наставници на програму: Илија Вујачић, Небојша Владисављевић, Душан Павловић, Ивана Спасић, Ђорђе Павићевић, Марко Симендић, Јован Теокаревић, Владимир Павићевић

Услови за упис: Програм могу да упишу сви студенти који су остварили 240 бодова на завршеним акредитановим академским студијама. Кандидати се рангирају на основу просека са завршених студија, дужине трајања студија и интервјуа пред комисијом. На разговору са кандидатима процењиваће се академско и професионално искуство кандидата везано за програм, истраживачке намере и знање страних језика

ТЕРМИН ПРИЈЕМНОГ РАЗГОВОРА

____.октобар 2019. године у ___ часова

Комисија у саставу:

  • Проф. др Ђорђе Павићевић
  • Проф. др Небојша Владисављевић
  • Доц. др Марко Симендић

Додатне информације: Ђорђе Павићевић (djordje.pavicevic@fpn.bg.ac.rs ) и Небојша Владисављевић (n.vladisavljevic@fpn.bg.ac.rs).

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Нормативни модели демократије 1 обавезан 2+1 6
Демократизација 1 обавезан 2+1 6
Студијски истраживачки рад 1 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се најмање 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички и уставни системи у Jугоисточној Европи 1 изборни 3+1 10
Политика отпора и теорија грађанске непослушности 1 изборни 2+1 6
Радикална демократија, постдемократија и антидемократске теорије 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Студијски истраживачки рад 2 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се најмање 18 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Мултикултурализам и демократија 2 изборни 2+1 6
Револуције 2 изборни 2+1 6
Уставни дизајн у новим демократијама и подељеним друштвима 2 изборни 2+1 6
Политичке врлине и пороци 2 изборни 2+1 6
Теорија јавног избора 2 изборни 2+1 6