Модул: европске студије

Овај модул пружа студентима изучавање Европске уније у битним аспектима њеног организовања и функционисања. Он садржи курсеве који Европску унију посматрају из перспективе историјских искустава и идејних основа сложених политичких заједница, разматрају уставну природу ЕУ, као и њене поједине јавне политике, као што је економска и монетарна унија или спољна и безбедносна политика. Овај модул, такође, оспособљава студенте за изучавање узрока и последица савремене кризе управљања у ЕУ, токова политичког организовања у ЕУ, пропитује њену улогу као глобалног актера и сагледава актуелне односе Србије и ЕУ.

Модул нуди уравнотежен однос теоријских и практичних предмета што студентима омогућава да своје знање употребе на тржишту рада али и у њиховом опредељењу за бављење науком у области европских студија.

Неколико обавезних и изборних предмета са овог мастер модула уведено је уз подршку Европске комисије кроз програм Erasmus+, Jean Monnet који има за циљ да подстакне развој квалитетних студија европске интеграције широм света.

Водитељ модула је проф. др Слободан Самарџић.

Студенти овог модула имају прилику да слушају предавања и учествују у дискусијама са неким од најеминентнијих професора и наставника из Србије и иностранства у областима европских студија, међународног права, уставног права, теорије федерализма, политичке економије и др. Међу сталним предавачима су:

 • Проф. др Слободан Самарџић, оснивач европских студија на Факултету политичких наука и професор са Жан Моне титулом (Jean Monnet Professor),
 • Проф. др Весна Кнежевић Предић, редовна професорка Факултета политичких наука у Београду и директорка Центра за јавне политике Европске уније,
 • Проф. др Тања Мишчевић, редовна професорка Факултета политичких наука и шефица преговарачког тима за вођење преговора Србије са ЕУ,
 • Проф. др Маја Ковачевић, ванредна професорка Факултета политичких наука у Београду и некадашња Директорка савезне канцеларије за придруживање ЕУ,
 • Др Бојан Ковачевић, ванредни професор Факултета политичких наука у Београду
 • Доц. др Зоран Чупић, доцент Факултета политичких наука у Београду
 • Доц. др Александар Милошевић, доцент Факултета политичких наука у Београду;
 • Доц. др Ивана Радић Милосављевић, доцент Факултета политичких наука у Београду.

Настава се изводи на српском језику, осим када гостују инострани предавачи. Предавачи користе најновију литературу и обрађују актуелне теме из теорије и праксе европских интеграција користећи интерактивне методе наставе и модерне начине комуникације са студентима.

Студентима је на већем броју предмета обезбеђен ридер и други материјали за припрему за предавања, семинаре и испите.

Начин полагања пријемног испита:

Пријемни испит полажу сви кандидати.

Пријемни испит обухвата разговор сваког од кандидата са пријемном комисијом. Разговор обухвата питања везана за знања и искуства кандидата из области европских студија и европских интеграција. Пријемну комисију чине: проф. др Слободан Самарџић, доц. др Зоран Чупић и доц. др Ивана Радић Милосављевић

.

Препоручена литература:

 • Сајмон Хикс, Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007.
 • Европска унија: нове и старе димензије кризе, прир. Слободан Самарџић и Ивана Радић Милосављевић, Факултет политичких наука, Београд, 2017.
 • Криза Европске уније, прир. Слободан Самарџић и Ивана Радић Милосављевић, Службени гласник, Београд, 2012.
 • Европски грађанин у времену кризе, прир. Слободан Самарџић и Ивана Радић Милосављевић, ФПН, Београд, 2013. (овај зборник можете добити на Факултету, соба 105/III)
 • Уговор из Лисабона – сигурна лука или почек новог путовања, прир. Тања Мишчевић, Службени гласник, 2010.
 • Годишњак, Година IX • Број 13 • Јун 2015. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, стр. 9 – 135, http://www.fpn.bg.ac.rs/node/5881
 • “Годишњак Факултета политичких наука, Година XIII, Специјалан број, Децембар 2019,
  “.

Пријемни испит у виду разговора са кандидатима обавиће се __________

Привремена и коначна ранг листа објављују се након обављених разговора са кандидатима.

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Сложени државни системи управљања 1 обавезан 2+1 6
Мастер семинар 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 18 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Идентитет и политика 1 изборни 2+1 6
Правосуђе и унутрашњи послови у Европској унији 1 изборни 2+1 6
1 изборни 2+1 6
Србија и европска унија 1 изборни 2+1 6
1 изборни 2+1 6
1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Уставна политика Европске уније 2 обавезан 2+1 6
Економска и монетарна унија 2 обавезан 2+1 6
Завршни рад 2 обавезан 12
Изборни блок 2 (бира се 6 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Институционално право Европске уније 2 изборни 2+1 6
Европска унија као глобални актер 2 изборни 2+1 6
Управљање кризом у Европској унији 2 изборни 2+1 6
Мултилатерална дипломатија 2 изборни 2 6
Историја европске културе 2 изборни 3 6
Културна и медијска политика Европске уније 2 изборни 2+1 6