Мастер студије новинарства

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НОВИНАРСТВА

СТУДИЈЕ И ЊИХОВЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ

У времену када је публика све образованија, а млади се све више окрећу новим медијима и дигиталној култури, потреба за перманентним, све вишим  образовањем новинара и медијских посленика је императив. Студентима  Мастер академских студија новинарства нуди се уравнотежена комбинација теоријских знања, практичних знања и специфичних вештина неопходних у овладавању сложеном дисциплином медијске писмености. Поред савладавања теоријских постулата Културне антропологије, односа  медија и културе различитости, теоријских и практичних знања о функционисању медија и медијском менаџменту, о  начинима писања (жанровима) за класичне и нове медије, студије подразумевају И савладавање сложених,  докумнтарних форми рада у штампаним и електронским медјима, стицање знања и вештина неопходних за уређивање медија, креативно писање у штампаним и реторику у електронским медијима, за разумевање и овладавање интернетом  и новим медијским технологијама.

ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА

Студије су организоване у два семестра. У првом семестру, поред обавезних предмета (Културна антропологија и Припрема за писање завршног рада), студенти бирају изборне дисциплине (Увод у теорију медија и новинарских жанрова, Новинарске документарне форме у штампи или у електронским медијима, Интернет и нове медијске технологије ). У другом семестру,  поред обавезног предмета Уређивање медија, бирају међу изборним предметима (Креативно писање у штампаним медијима, Реторика у електронским медијима, Менаџмент медија, Анализа медија ). Израда и одбрана завршног рада обавезни су део активности пред стицање дипломе.

НАСТАВНИЦИ

Међу предавачима на понуђеним курсевима налазе се реномирани професори, експерти за студије медија као Чедомир Чупић, Неда Тодоровић, Сњежана Миливојевић,  Раде Вељановски,  Веселин Кљајић, Добривоје Станојевић,  Сања Домазет, Никола Мрђа, Никола Маричић, као и велики број гостујућих предавача, стручњака за области које се изучавају.

Руководилац: Проф. др Веселин Кљајић
НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

При одлучивању о примању кандидата на студије пресудну улогу играју два фактора: врста основних студија  и просечна оцена на њима и утисак који кандидат остави на трочлану  комисију приликом усменог пријемног испита за који се студент припремају из два понуђена уџбеника (Неда Тодоровић,  Интерпретативно и истраживачко новинарство, Чигоја штампа, 2002; Веселин Кљајић, Интервју у штампи, у он-лине магазинима, на интернету, Чигоја штампа, 2014).

ТЕРМИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

05.октобар 2021. године у 17:00 часова

Контакт: Проф. др Веселин Кљајић, veselin.kljajic@fpn.bg.ac.rs

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Припрема за завршни рад 1 обавезан 6
Културна антропологија 1 обавезан 3 6
Изборни блок 1 (бира се 18 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Новинарске документарне форме у штампи 1 изборни 2+1 6
Новинарске документарне форме у електронским медијима 1 изборни 2+1 6
Интернет и нове медијске технологије 1 изборни 2+1 6
Увод у теорију медија и новинарских жанрова 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ

Уређивање медија:

а) Уређивање медија – штампа
или
б) Уређивње електронских медија

(бира се један од два понуђена курса у оквиру овог предмета)

2 обавезан 2+1 6
Израда завршног рада 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се најмање 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Менаџмент медија 2 изборни 2+1 6
Креативно писање у медијима 2 изборни 2+1 6
Реторика у електронским медијима 2 изборни 3 6
Анализа медија 2 изборни 2+1 6