Мастер студије новинарства

СТУДИЈЕ И ЊИХОВЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ

У времену када је публика све образованија и захтевнија, а млади се све више окрећу новим медијима и дигиталној култури, потреба за перманентним и све вишим  образовањем новинара и медијских посленика је императив. Студентима Мастер академских студија новинарства нуди се уравнотежена комбинација теоријских и практичних знања и специфичних вештина неопходних у овладавању процесима и актуелним питањима из домена медијских студија и новинарства. Поред теоријских и практичних знања о новинарским документарним формама и уређивању свих врста медија у актуелном дигиталном окружењу, студенти ће имати прилику да изаберу неке из корпуса предмета који ће их усмеравати у теоријском или апликативном правцу, као што су Специјализовано медијско извештавање, Предузетничко новинарство, Постновинарство – новинарство у новом медијском окружењу, Дигитални маркетинг или неки од предмета из корпуса стилско-реторичких анализа. Студије омогућавају и савладавање знања о функционисању медија и медијском менаџменту, о  начинима писања (жанровима) за класичне и нове медије, о креативном писању у медијима, као и разумевање нових медијских технологија и слободе изражавања на интернету.

Засебан теоријски корпус чине предмети као што су Медији, култура и Европска унија, Анализа медија и Културна антропологија, који у комбинацији са претходним заокружују разумевање комплексног медијског поља у савременом друштву.

ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА

Студије су организоване у два семестра. У првом семестру, поред обавезних предмета (Новинарске документарне форме и Припрема за завршни рад), студенти бирају изборне дисциплине (Специјализовано медијско извештавање, Предузетничко новинарство, Новинарство и филм, Стилови новинарских жанрова, Стилско-реторички портрети јавних личности, Дигитални маркетинг, Културна антропологија, Слобода изражавања на Интернету). У другом семестру, студенти поред обавезних предмета Уређивање медија и Завршни рад – истраживање, бирају међу изборним предметима (Креативно писање у медијима, Постновинарство – новинарство у новом медијском окружењу, Медији, култура и Европска унија, Анализа медија, Реторика у електронским медијима, Менаџмент медија). Израда и одбрана завршног рада услов су за стицање дипломе.

НАСТАВНИЦИ

Међу предавачима на понуђеним курсевима налазе се реномирани професори, експерти за студије медија као Веселин Кљајић, Добривоје Станојевић, Сања Домазет, Александра Крстић, Јелена Сурчулија Милојевић, Данка Нинковић Славнић, Небојша Мрђа, Слободан Г. Марковић, Милица Кулић, Марко Недељковић, Лидија Мирков, Никола Маричић, као и велики број гостујућих предавача, стручњака за области које се изучавају.

Руководилац: Проф. др Веселин Кљајић

НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

При одлучивању о примању кандидата на студије пресудну улогу играју два фактора: врста основних студија и просечна оцена на њима и утисак који кандидат остави на трочлану  комисију приликом усменог пријемног испита за који се студент припремају из уџбеника: Веселин Кљајић, Интервју у штампи, у он-лине магазинима, на интернету, Чигоја штампа, 2016.

ТЕРМИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

5. октобар 2022. године у 17:00 часова

Контакт: Проф. др Веселин Кљајић, veselin.kljajic@fpn.bg.ac.rs

Студијски програм је акредитован 2022. године.

ПРВИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ
Новинарске документарне форме обавезан 2+1+1+0 6
Стручна пракса обавезан 0+0+0+6 3
Припрема за завршни рад обавезан 0+0+4+0 3
ПРВИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се 3 од 8)
Специјализовано медијско извештавање изборни 2+1+1+0 6
Предузетничко новинарство изборни 2+1+1+0 6
Новинарство и филм изборни 2+1+1+0 6
Стилови новинарских жанрова изборни 2+1+1+0 6
Стилско-реторички портрети јавних
личности
изборни 2+1+1+0 6
Дигитални маркетинг изборни 2+1+1+0 6
Културна антропологија изборни 2+1+1+0 6
Слобода изражавања на Интернету изборни 2+1+1+0 6
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Уређивање медија обавезан 2+1+1+0 6
Завршни рад – истраживање обавезан 0+0+8+0 10
Завршни рад – изарада и одбрана 0+0+0+2 2
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се 2 од 6)
Креативно писање у медијима изборни 2+1+1+0 6
Постновинарство – новинарство у новом медијском окружењу изборни 2+1+1+0 6
Медији, култура и Европска унија изборни 2+1+1+0 6
Анализа медија изборни 2+1+1+0 6
Реторика у електронским медијима изборни 2+1+1+0 6
Менаџмент медија изборни 2+1+1+0 6

Open Zoom – онлајн отворена врата мастер програма:

  • 6. септембар 2022. године, од 12 до 13 часова

Marko Nedeljković is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Open Zoom_Master studije novinarstva

Time: Sep 6, 2022 12:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98013265914?pwd=djRwcE1waXp4WU5Ua2puWGthTjhyUT09

Meeting ID: 980 1326 5914

Passcode: 613289

СТУДЕНТИ СТАРИЈИХ ГЕНЕРАЦИЈА

Студенти који су уписали студије по акредитацији из 2015. године по том програму и завршавају студије, а све детаље о предметима могу видети у следећем документу: