Модул: међународно хуманитарно право и право људских права

Мастер модул Међународно хуманитарно право и право људских права својим полазницима нуди теоријска и практична знања из области хуманитарног права и права људских права, као и сродних дисциплина.

Усвајање знања на овом мастер модулу полазницима омогућава да стекну солидну основу потребну за критичко размишљање и независан, професионалан и истраживачки рад. Kроз развој комуникационих вештина, којима је посвећен известан део рада на предметима, студенти се увежбавају да пренесу стечено знање на јасан и недвосмислен начин академској и професионалној, као и широј публици. Поред тога студенти стичу неопходно знање о локалним, регионалним, наднационалним и глобалним димензијама деловања на унапређењу и заштити међународног хуманитарног права и права људских права. Усвајајући овa знања студенти се припремају за професионалне задатке у будућим стручним улогама и стварају поуздану основу за будући академски тренинг у областима МХП и права људских права.

Овај мастер модул нуди:

Јединствено и професионално изучавање међународног хуманитарног права и међународног права људских права.

Ово је један од ретких мастер програма у региону и у Европи који је посвећен изучавању ове две гране права. Тиме се омогућава не само стицање знања из две важне области већ и разумевање повезаности ове две дисциплине, у теоријском а посебно у практичном смислу.

Ова знања полазници стичу похађајући обавезне и изборне предмете. Кључну основу овог модула чине четири обавезна предмета. Два су из домена Међународног хуманитарног права – „МХП – заштита жртава оружаних сукоба“ и „МХП – правила ратовања“, а друга два из домена људских права – „Основи људских права“ и „Право и политика људских права“.

Поред четири обавезна предмета полазници овог мастер модула бирају и три од понуђених седам изборних предмета, у складу са својим интересовањима и академским афинитетима. Изборни предмети су: Права странаца, Савремене међународне организације, Теорије и типологије сукоба, Савремене теорије међународних односа, Систем УН, Уставна политика ЕУ, Политичка регулација етничких сукоба и односа.

Рад у малим групама на интерактиван начин кроз употребу примера из праксе и уз коришћење најсавременије домаће и стране литературе.

Методи рада на предметима су прилагођени материји и интерактивни су. Поред традиционалних предавања током учења користи се мноштво студија случаја, семинарских радова, писања представки, прављења кампања, снимања кратких филмова, и многе друге. Циљ јесте да се студентима поред знања пруже и одређене вештине и да се поспеши њихов самостални истраживачки рад и критичко размишљање.

Прилику да о савременим примерима слушате од експерата и практичара хуманитарног права и права људских права

Руководилац студија: проф. др Весна Кнежевић- Предић

Предавачи: доц. др Дејан Павловић, доц. др Милош Хрњаз, асист. Јања Симентић Поповић, проф. др Тања Мишчевић, проф. др Сања Данковић Степановић, проф. др Радмила Накарада, проф. др Немања Џуверовић, проф. др Драган Р. Симић, проф. др Слободан Самарџић, проф. др Синиша Таталовић, проф. др Весна Петровић, проф. др Татјана Папић, проф. др Зоран Радивојевић, проф. др Небојша Раичевић, проф. др Иво Јосиповић

– Стварање дуготрајне мреже познанстава и професионалан однос са студентима

До сада је овај мастер модул похађало 9 генерација и преко 140 студената.

Нека од њихових искустава можете прочитати овде: https://mhppljp.wixsite.com/mhppljp/iskustva-studenata

Уколико желите да студирате на овом мастер модулу, пријавите се, конкурс је отворен!

 

Пријемни испит представља проверу знања, склоности и способности и обавља се пред комисијом.

Термин писаног дела пријемног испита за упис у 2021/22. годину је 5. 10. 2021. у 17 часова, а усменог дела 6. 10. 2021. године у 17 часова.

Састав комисије:

  • Проф. др Весна Кнежевић Предић
  • Доц. др Дејан Павловић
  • Доц. др Милош Хрњаз

Литература за припрему пријемног испита:

 

Контакт е-мејл за додатне информације: janja.simentic@fpn.bg.ac.rs

За више детаља о мастер програму погледати:

Сајт презентација

Фејсбук

Инстаграм

 

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Основи људских права 1 обавезан 2+1 6
Мастер семинар 1 обавезан 6
Међународно хуманитарно право – заштита жртава 1 изборни 2+1 6
Изборни блок 1 (бира се 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теорије и типологије сукоба 1 изборни 2+1 6
Савремене теорије међународних односа 1 изборни 2+1 6
Права странаца 1 изборни 2+1 6
Савремене међународне организације 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународно хуманитарно право – правила ратовања 2 обавезан 2+1 6
Међународно право и политика људских права 2 обавезан 2+1 6
Завршни рад 2 обавезан 12
Изборни блок 2 (бира се 6 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Систем УН 2 изборни 2+1 6
Уставна политика Европске уније 2 изборни 2+1 6
Политичка регулација етничких сукоба и односа 2 изборни 3 6
Употреба силе у међународном праву 2 изборни 2+1 6