Међународне студије Модул: Међународно хуманитарно право и право људских права

Зашто овај мастер?

Оружани сукоб у Украјини током 2022. године је нажалост отворио многа политичка и међународноправна питања. Процене су да је од краја фебруара до краја маја 2022. године у овом оружаном сукобу (на мастеру ћете научити разлику између „рата“ и „оружаног сукоба“!) страдало нешто мање од 5000 цивила, да је из Украјине отишло преко 7 милиона људи, а материјалну штету је у овом тренутку немогуће прецизније измерити иако је јасно да је она заиста огромна.

Да ли је руска употреба силе у Украјини легална или не? Kакве су, независно од претходног питања, обавезе и Русије, али и Украјине које прописује међународно хуманитарно право (МХП)? Могу ли се током оружаног сукоба нападати цивили и ако не могу шта представља концепт „колатералне штете“? Да ли су борци из Азовстала ратни заробљеници или не, и ако јесу могу ли они бити кажњени? Да ли се право људских права примењује и у току оружаних сукоба или само у мирнодопско време? Да ли је у том смислу важан излазак Русије из Савета Европе? Да ли су лица која су напустила Украјину избеглице или не? Зашто је то питање правног статуса важно за њихова права и обавезе? Имају ли друге државе право да помогну Украјини у овој ситуацији? На који начин? Да ли их то чини страном у сукобу? Знате ли да је дошло до прве пресуде у вези са ратним злочинима у Украјини? Kо може да донесе овакве пресуде?

Јасно је и на основу ових питања да смо у претходном периоду углавном усредсређени на Украјину. Нажалост, у овом тренутку у свету постоји више од 40 оружаних сукоба са огромним последицама. Осим тога, и у нашем „региону“ су се, не тако давно, одвијали многобројни оружани сукоби чије последице и данас осећамо. Kолико знамо у вези са тим? Kоје су жртве? Знамо ли судбину несталих? Имају ли жртве право на накнаду штете? Добијају ли је? Kакви су процеси за ратне злочине пред националним судовима држава насталих распадом Југославије?

Ово су само нека од питања чије ћемо одговоре тражити током ваших будућих мастер студија. Са вама ће радити предавачи који имају богато предавачако и научно-истраживачко искуство у областима које су заступљене на мастеру. Предавачи ће користити савремене предавачке технике, имаћете гостујуће предаваче који долазе и из праксе, организоваће се семинари и округли столови у овој области, а предавачи ће вас припремити и за израду вашег оригиналног мастер рада. А можда вам је још значајније да прочитате утиске неких од наших бивших студената који су направили каријере у области МХП-а и права људских права.

Овај мастер модул нуди:

Јединствено и професионално изучавање међународног хуманитарног права и међународног права људских права

Ово је један од ретких мастер програма у региону и у Европи који је посвећен изучавању ове две гране међународног права. Тиме се омогућава не само стицање знања из две важне области већ и разумевање повезаности ове две дисциплине, у теоријском, а посебно у практичном смислу.

Основу овог модула чине четири „стуба“: међународно хуманитарно право и право људских права, а од школске 2022/2023 и међународно избегличко право и међународно право и постконфликтна правда. Ове дисциплине изучавају се на обавезним и изборним предметима.

Сви студенти похађају предмете: Међународноправна заштита људских права, Међународно право и политика људских права, Међународно хуманитарно право и Употреба силе у међународном праву. Од изборних предмета, студентима су на располагању следећи предмети: Међународно избегличко право, Право и политика управљања миграциjaма и азилом у ЕУ, Савремене међународне организације, Положај и заштита мањина, Права странаца, Дипломатско и конзуларно право, Међународно право и постконфликтна правда, Међународне кризе: спољнополитички економски и правни аспекти и Политичка регулација етничких сукоба и односа. Поред наведених предмета, студенти похађају мастер семинар, који ће им пружити знања и вештине за писање завршног рада, као и стручну праксу која ће им пружити и практичне вештине из области.

Студијски програм акредитован је 2022. године.

ПРВИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ
Међународноправна заштита људских права Обавезан 2+1+1+0 6
Међународно хуманитарно право Обавезан 2+1+1+0 6
Мастер семинар Обавезан 0+0+4+0 3
Стручна пракса Обавезан 0+0+0+6 3
ПРВИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ БЛОК 1 (бира се 6 ЕСПБ)
Положај и заштита мањина Изборни 2+1+1+0 6
Права странаца Изборни 2+1+1+0 6
Дипломатско и конзуларно право Изборни 2+1+1+0 6
ПРВИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ БЛОК 2 (бира се 6 ЕСПБ)
Међународно избегличко право Изборни 2+1+1+0 6
Право и политика управљања миграцијама и азилом у ЕУ Изборни 2+1+1+0 6
Савремене међународне организације Изборни 2+1+1+0 6
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Употреба силе у међународном праву Обавезан 2+1+1+0 6
Међународно право и политика људских права Обавезан 2+1+1+0 6
Завршни рад Обавезан 0+0+8+1 12
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ БЛОК 3 (бира се 6 ЕСПБ)
Међународно право и постконфликтна правда Изборни 2+1+1+0 6
Политичка регулација етничких сукоба и односа Изборни 2+1+1+0 6
Међународне кризе: спољнополитички, економски и правни аспекти Изборни 2+1+1+0 6

Рад у малим групама на интерактиван начин кроз употребу примера из праксе и уз коришћење најсавременије домаће и стране литературе

Методи рада на предметима су прилагођени материји и интерактивни су. Поред традиционалних предавања током учења користи се мноштво студија случаја, семинарских радова, писања представки, прављења кампања, снимања кратких филмова, и многе друге. Циљ јесте да се студентима поред знања пруже и одређене вештине и да се поспеши њихов самостални истраживачки рад и критичко размишљање.

Прилику да о савременим примерима слушате од експерата и практичара међународног хуманитарног права и права људских права

Руководилац студија: проф. др Весна Кнежевић- Предић

Предавачи: доц. др Дејан Павловић, проф. др Милош Хрњаз, доц. др Јања Симентић Поповић, проф. др Тања Мишчевић, проф. др Сања Данковић Степановић, проф. др Саша Мишић, доц. др Никола Бељинац, проф. др Маја Ковачевић, доц. др Александар Милошевић, доц. др Милан Крстић, проф. др Синиша Таталовић, проф. др Весна Петровић, проф. др Татјана Папић, проф. др Зоран Радивојевић, проф. др Небојша Раичевић, проф. др Иво Јосиповић

Стварање дуготрајне мреже познанстава и професионалан однос са студентима

До сада је овај мастер модул похађало 10 генерација и преко 150 студената.

Нека од њихових искустава можете прочитати овде: https://mhppljp.wixsite.com/mhppljp/iskustva-studenata

Контакт е-мејл за додатне информације: janja.simentic@fpn.bg.ac.rs

За више детаља о мастер програму погледати:

Сајт презентација

Фејсбук

Инстаграм

Open Zoom – онлајн представљање модула мастер програма:

  • 28. август 2022. године, од 17 до 18 часова
Janja Simentic Popovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Open Zoom_Master modul Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava
Time: Aug 28, 2022 05:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana
Meeting ID: 929 2231 2683
Passcode: 802201