Вести

Комуниколошки колоквијум

Први Комуниколошки колоквијум докторских студената Културе и медија Факултета политичких наука у овом семестру одржан  је 21. новембра 2017. године.

Тема овог сусрета  биле су  регионалне и међународне конференције које ће се одржати  2018. године, могућности умрежавања докторанткиња и доктораната, као и процес писања докторске дисертације.

Докторант Никола Млађеновић, представио је најзначајније приступе у истраживању  медијатизације, теоријског концепта у оквиру медијских студија који је у фази тестирања и дефинисања широм света.

Следећи сусрет ће бити организован у фебруару 2018, за када је планирана методолошка радионица  o   примени  квалитативниог  компаративног метода у медијским студијама. Радионицу ће водити др. Steffen Lepa, истраживач на Institute for Language and Communication, Technische Universität Berlin.