Вести

На увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Медијске студије и новинарство

02 Број: 1256/3

11.06.2019. г.

Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Сл. гласник РС“, бр.200 од 23.11.2017.године), ставља на увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Медијске студије и новинарство.

Реферат и Сажетак реферата су на увиду јавности на интернет страни Факултета, у трајању од 15 дана.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Проф. др Драган Р. Симић