Vesti

Nastavni materijali za predmet Socijalni rad sa decom i mladima

Poštovane koleginice i kolege, u nastavku se nalazi literatura i prezentacije na predmetu Socijalni rad sa decom i mladima, deo predavanja koje drži prof. dr Jasna Hrnčić, a tiče se socijalnog rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju i u sukobu sa zajednicom.