Вести

, ,

ОЕБС – Пријава за стипендије за Mастер академске студије комуникологије за 2020/21. годину на Факултету политичких наука

Мисија ОЕБС-а у Србији подржава реформе у области медија у земљи, укључујући развој медијске политике и њену примену. То исто предвиђа и Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији за период од 2020. до 2025. године, коју је Влада Републике Србије усвојила у јануару 2020. године, после инклузивног процеса који је Мисија ОЕБС-а у Србији подржала. Како би се ојачали капацитети младих стручњака у областима медијске регулативе, медијске политике и медијског система, а имајући у виду промене у дигиталном простору, Мисија ОЕБС-а у Србији обезбедиће две стипендије у висини пуне школарине за студенте/студенткиње Мастер академских студија комуникологије за школску 2020/21. годину, на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

Детаљи програма су доступни на следећој веб страници: http://www.fpn.bg.ac.rs/master-studije-komunikologije

ОПШТИ УСЛОВ: Сви кандидати/кандидаткиње за стипендије за Мастер академске студије комуникологије морају да буду држављани Републике Србије.

Процедура:

1. Кандидати/кандидаткиње се пријављују за стипендију за Мастер академске студије комуникологије слањем мотивационог писма на следеће емаил адресе: snjezana.milivojevic@fpn.bg.ac.rs и tijana.blagojev@osce.org, уз назнаку „Стипендија Мисије ОЕБС-а у Србији за Мастер академске студије комуникологије”, до 6. октобра 2020. године. У мотивационом писму кандидати/кандидаткиње треба да наведу зашто желе да упишу овај студијски програм, на који начин се садржај и структура програма уклапају у професионалне и академске циљеве које желе да постигну и зашто сматрају да су права особа за добијање ове стипендије.

2. За стипендију ће се разматрати само кандидати/кандидаткиње који су формално примљени на Мастер академске студије комуникологије.

3. Панел који чине представници Факултета политичких наука и Мисије ОЕБС-а у Србији прегледаће пријаве и позваће изабране кандидате/кандидаткиње на интервју.

4. Рангирање се врши на основу академског успеха, места на ранг листи кандидата/кандидаткиња примљених на Мастер академске студије комуникологије, мотивационог писма и интервјуа. Информације о успешним кандидатима/кандидаткињама биће доступне 15. октобра 2020. године.

Мисија ОЕБС-а у Србији подстиче равноправност и једнаке могућности за све. Охрабрујемо квалификоване кандидаткиње да се пријаве.

Related Posts