Politički sistem Srbije

Silabus:

 

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 3 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske politikološke studije 3 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije novinarstva 3 izborni 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije međunarodne politike 3 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije novinarstva 3 obavezan 3+1 6 2015.
Osnovne akademske međunarodne studije 3 obavezan 3+1 6 2015.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 3 obavezan 3+1 6 2015.
Osnovne akademske studije politikologije 3 obavezan 3+1 6 2015.