Savremena politička teorija

Silabus:

 

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Osnovne akademske politikološke studije 4 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije novinarstva 4 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije međunarodne politike 2 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 4 izborni 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije politikologije 4 obavezan 2+2 6 2015.
Osnovne akademske studije novinarstva 2 izborni 2+2 6 2015.
Osnovne akademske međunarodne studije 4 obavezan 2+2 6 2015.