Uvod u političku teoriju

Silabus:

 

STUDIJSKI PROGRAM SEM. STATUS ČASOVI ESPB AKRED.
Osnovne akademske politikološke studije 1 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije novinarstva 1 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije međunarodne politike 1 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 1 obavezan 4+1 8 2009.
Osnovne akademske međunarodne studije 1 obavezan 2+2 6 2015.
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada 1 obavezan 2+2 6 2015.
Osnovne akademske studije politikologije 1 obavezan 2+2 6 2015.
Osnovne akademske studije novinarstva 1 obavezan 2+2 6 2015.
Informacije o predmetu