Marko Simendić

vanredni profesor dr

Obrazovanje

 • 2009-2011, doktorat, istorija političkih ideja, Univerzitet u Jorku (UK)
 • 2008-2009, master (with distinction), politička filozofija, Univerzitet u Jorku (UK)
 • 2007-2009, master, politička analitika i menadžment, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka
 • 2006/2007, diploma Glavnog programa Odeljenja za napredne dodiplomske studije Beogradske otvorene škole
 • 2004-2007, osnovne studije, međunarodne studije, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka
 • 2002-2004, Seminar društvene istorije, Istraživačka stanica Petnica
 • 2000-2004, živi jezici – kineski jezik, Filološka gimnazija, Beograd

Kretanje u karijeri

 • 2012, FPN, docent
 • 2010-2012, FPN, asistent
 • 2009-2010, FPN, saradnik u nastavi
 • 2007-2008, FPN, demonstrator
 • 2010, glavni i odgovorni urednik časopisa Sintezis

Predavačke aktivnosti u drugim institucijama u zemlji i inostranstvu

 • 2011, alumni program Beogradske otvorene škole
 • 2009 (prolećni trimestar), Univerzitet u Jorku (UK)
 • 2004-2010, Istraživačka stanica Petnica

Učešće u istraživačkim projektima

 • Konstitucionalizam i vladavina prava u izgradnji nacionalne države – slučaj Srbije (broj projekta: 47026)
 • Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu (broj projekta: 179076)
 • Example of excellence for Joint (Degree) Programme Development in South-Eastern Europe (Tempus, broj projekta: JP 144949-2008)

Učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu

 • “Third Central and Eastern European Forum for Young Legal, Social and Political Theorists”, Beograd, Srbija, 25. i 26. mart 2011.
 • “Passionate Minds: 
Knowledge and the Emotions in
Intellectual History”, Bukurešt, Rumunija, od 26. do 28. maja 2011.
 • “Mancept Workshops in Political Theory”, Mančester, UK, od 31. avgusta do 2. septembra 2011.

Objavljeni članci

 1. „Lično i suvereno(st): Hobsovo viđenje međunarodnih odnosa“, Tomas Hobs – utemeljenje moderne filozofije politike, Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Albatros Plus, Beograd 2012.
 2. “Thomas Hobbes’s Person As Persona And ‘Intelligent Substance’”, Intellectual History Review, 22:2, Routledge, London 2012.
 3. “Hobbes and Coke on Corporations : Parallels and Dissonances”, Jurisprudence and Political Philosophy in the 21st Century – Reassessing Legacies (ed. Miodrag A. Jovanović and Bojan Spaić), Peter Lang, Frankfurt am Main 2012.
 4. Hobsovo viđenje pravnog lica: persona ficta ili persona repraesentata?“, Političke perspektive, 3/2011, Beograd 2011.
 5. “Between ‘Logic’ and ‘History’: Could the Hobbesian Sovereign be Female?”, Genero : časopis za feminističku teoriju i studije kulture, 15, Beograd 2011.
 6. Predstavnička vlada kao najbolji oblik vladavine u delu DŽ. S. Mila“, Godišnjak FPN, 6, Beograd 2011.
 7. Da li je moralnost moguća za Teodora Adorna?“, Godišnjak FPN, 5, Beograd 2011.
 8. “Could the Ruling in Watkins-Singh Case Influence British Policy Towards Islamic Minority?”, Sintezis : časopis za humanističke nauke i društvenu stvarnost, 1, Beograd 2009.
 9. Da li je humanitarna intervencija moralno opravdana? Doslednost liberalne argumentacije“, Konsolidacija demokratije dvadeset godina posle pada Berlinskog zida (ur. Ilija Vujačić, Čedomir Čupić i Bojan Vranić), Beograd 2009.
 10. Spor o nošenju velova u državama zapadne Evrope: pogled sa ove strane maske“, Zbornik Beogradske otvorene škole, 11, Beograd 2007.

Nagrade

 • The Geoffrey Heselton Prize, nagrada za najbolji master rad na kursu političke filozofije, Univerzitet u Jorku (UK)

Druga relevantna interesovanja

 • informacione tehnologije (računarske mreže i serveri, GNU/Linuks, FileMaker, Drupal, primena IT u nastavi)

Predmeti koje predaje