Зоран Стојиљковић

редовни професор др

Др Зоран Стојиљковић је рођен 25. јуна 1953, у Пожеги, Србија.
Дипломирао је, магистрирао и докторирао на  Факултету политичких наука у Београду, где и ради као редовни професор.

Стојиљковић је објавио, поред више од 150 чланака и монографија, 8 књига : Речник демократије (Грађанске иницијативе,1998), Партијски систем Србије ( 2006. и друго издање 2008, Службени гласник), Конфликт и/или дијалог (2008, Чигоја штампа), Србија у лавиринту транзиције (2011,Службени гласник) , Држава и корупција (2013, Чигоја штампа), Сва лица опозиције (2015, Вукотић Медиа), Грађани или поданици (2016, Завод за издавање уџбеника) и Србија тражи вођу (2017, Вукотић Медиа).

Стојиљковић је и приређивач и аутор две трећине текстова за уџбеник Политичка социологија савременог друштва (2014, Завод за издавање уџбеника).

Професор Стојиљковић је самостално уредио или био коуредник 15 зборника радова.

У пољу студија државе , демократије и цивилног друштва професор Стојиљковић је са сарадницима уредио зборнике Јачање одговорности Народне скупштине (2011), Парламент и демократија (2015) и Лавиринт транзиције (2012) а са професором Вукашином Павловићем и зборнике Савремена држава (2010) и Савремена држава – Сруктура и функције (2011).

У пољу политичких организација и идеологија уредио је са сарадницима  зборнике Политичке фамилије у Европском парламенту (2011), Зашто гласам како гласам ако уопште гласам (2012) Јавне политике у изборној понуди (2012) Левица у посткризном контексту (2013), (Не) демократско редизајнирање политичких странака у Србији (2013) , Европски и избори у Србији (2014). Бирачи, партије и избори –  како демократизовати партије у Црној Гори и Србији? (2016), Парламентарни избори у Србији 2016. године (2017).

Најзад у у пољу анализе синдиката , индустријских односа и социјалног дијалога уредио је зборник “Улога синдиката у транзицији “(1999) а са Срећком Михаиловићем зборник Синдикати и политика (2012).

Публиковани научни радови проблемски и дисциплинарно припадају областима политичке социологије савременог друштва, теорији савремене државе, партијама и партијским системима , корупцији и антикоруптивним стратегијама,  као и проблемском истраживању синдиката и цивилног друштва – научним дисциплинама у чијем извођењу на Факултету политичких наука Стојиљковић учествује.

Поред академског рада , Стојиљковић је и Председник  Уједињених гранских синдиката Независност, а био је и у два мандата члан Одбора Агенције за борбу против корупције.

Информације

Предмети које предаје