Зоран Стојиљковић

редовни професор др

Образовање

 • Докторирао 2006., Факултет политичких наука, Београд,
 • Магистрирао 1986., Факултет политичких наука, Београд,
 • Дипломирао 1977, Факултет политичких наука, Београд

Најважније објављене књиге

 1. Партијски систем Србије, Службени гласник, Београд, 2006, ISBN 86-7549-450-5
 2. Улога синдиката у транзицији (уредник), Центар за проучавање алтернатива – УГС “Независност, Београд, 1999, ISBN 86-83219-02-X
 3. Речник демократије, Грађанске иницијативе, Београд, 1998, ISBN 86-7408-004-9;

Учешће у истраживачким пројектима

 • 2002 Политичко организовање у СРЈ
 • 2002 Како преживети транзицију – јавно мњење у Србији
 • 2000 Фрагментација синдиката и могућност заједничких акција
 • 1999-2000 Изборна воља грађана Србије 1-3
 • 1999 Како до промена – јавно мњење Србије
 • 1998 Проблеми демократизације политичког система
 • 1997 Студентски и грађански протести
 • 1989 Штрајкови у Београду
 • 1987 Потребе за оспособљавањем и образовањем чланова синдиката
 • 1986 Положај незапослене омладине
 • 1984 Вредности политичког понашања младих

Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама 

 • Југословенско удружење за политичке науке (члан Председништва),
 • Уједињени Грански синдикати “Независност” (потпредседник)

Знање страног језика

 • О – енглески;
 • П- француски;

Радови објављени након избора за ванредног професора 

 • Објављени радови у 2010.години ( након избора у звање)
 1. Прилог истраживању социјалног капитала,стр77-97, у: Годишњак ФПН,број 4, Београд, ISSN 1820-6700, COBISS.SR-ID 145774604
 2. Србија пред изазовом промена, стр.33-65, у : Квалитет политичких институција, ФПН,Центар за демократију, Београд, ISBN 978-86-84031-46-0,COBISS.SR-ID 181041932
 3. Синдикати и запослени у раљама транзиције и кризе, стр.149-165, у: Како грађани Србије виде транзицију, ФЕС, ЦССД,ЦеСИД,Београд, ISBN 978-86-83767-28-1,COBISS.SR-ID 180668172
 4. Социјални дијалог и консолидовање демократије ,стр.5-25 и
 5. Социјални дијалог у Србији- разлози прескромних учинака, стр.25-53 и
 6. Будућност социјалног дијалога, стр. 53-85, у : Социјални дијалог, УГС Независност , ИСЦОД, Београд, ISBN  978-86-7430-025-1
 • Објављени радови у  2011 . години
 1. 1. Политика и новац, у : Препоруке за измену изборног законодавства у Србији(ур. Зоран Стојиљковић и Душан Спасојевић), стр. 75- 89, НДИ, Београд,ISBN 978-86-914557-О-5; COBISS.SR-ID 184296460
 2. 2. Политичке фамилије у европском параламенту, стр 101-251 и
 3. 3. Партијска сцена Србије , стр. 273-307, у Политичке групације у Европи(ур. Гордана Пилиповић и     Зоран Стојиљковић) КАС, ЕПУС , Београд, 2011, ISBN 978-86- 86661-52-4; COBISS.SR-ID 184501004
 4. 4.Социјални расцепи и поље политике, 71-105, у : Партије и избори – 20 година (ур. Славиша Орловић), ФЕС-ФПН, Београд, 2001, ISBN 978-86-8403-49-7 ; COBISS.SR-ID 182789900
 5. 5.Социјални дијалог и криза и /или криза дијалога, стр. 13-18, у Анализа политике, јун 2011, ISSN 2217-6233; COBISS.SR-ID 184942348
 6. 6. Србија у лавиринтима транзиције, СТР. 493, Службени гласник, Београд,2011, ISBN 987- 86-519- 0816-6; COBISS.SR-ID 182609932
 7. 7. Демократија под упитником, стр. 81 101,  у : Домети транзиције од социјализма ка капитализму , ФЕС, 81 101 Београд, 2011, ISBN 978-86- 83757- 31 -1, ЦОБИСС.СР – ИД 184269836
 8. 8. Карактер и логика корупције , стр. 25 –  37, у Изазови европских интеграција , ISSN 1820-9459, ЦОБИСС1511881740, М 51 -3
 9. 9.”Serbia in the Party Labyrinth.“ *Serbian Political Thought, *year III, volume 3, number 1, pp. 87-110.ISSN 1450-5460UDC316.752:329(497.11) , M24 – 4
 10. Key words: parties, ideologies, political supply and demand, social rifts.
 11. 10.Политички капитал и култура (не) поверења : случај Србија , стр161-181, у: Држава и трансформација власти ,  ФПН, Београд, ISBN 978-86- 84031- 52-7 , COBISS.SR-ID 188358668
 12. 11. Идеологије , европски политички простор и Србија , стр. 105-119,  у: Зборник Факултета политићких наука бр.6 , Београд, ISSN 182О – 6700, М 51-3
 • Објављени радови у 2012.години
 1. Корупција у образовању, стр.8-48 у. Борба против корупције у образовању-Црна гора: Извештај за 2011.годину, Цеми, Центар за грађанско образовање, Подгорица, ISBN 978-86-85547-32-4, COBISS.CG-ID20368400
 2. Финансирање изборних активности ,стр. 103-117, у: Политички живот, број 5, Београд, ISSN 2217-7000, COBISS.SR-ID 186943756
 3. Партнерством до демократских промена, стр.127-151, у: Синдикати у медијима , ФЕС,Центар за развој сиондикализма, Београд, ISBN 978-86 89167-00-9, COBISS.SR-ID 190727692
 4. Антикоруптивно законодавство, у: Политичке странке и законодавна активност Народне Скупштине Републике Србије, (ур. Зоран Стојиљковић, Јелена Лончар И Душан Спасојевић),  УНДП, ФПН, Центар за демократију, ISBN 978-86 – 84031-53-4, COBISS.SR-ID 190045452
 5. Ђурђевдански избори 2012.године – Коалиционе игре и игрице око власти, стр. 27- 47 у: Око избора 18, НДИ, ЦеСИД,Београд,  ISBN 978-86 .83491-52-О, ЦОБИСС 193457164
 6. Путеви и  странпутице српске транзиције, стр. 5-14, и
 7. Има ли светла на крају транзиционог тунела, стр. 229-247, у Лавиринт транзиције (ур. Зоран Стојиљковић) ,  ФЕС, ФПН,Центар за демократију, ISBN 978-86 -83767-34-2, COBISS.SR-ID 191489036
 8. Изборна одлука, стр.19-33, у: Зашто гласам како гласам ако уопште гласам, (ур. Зоран Стојиљковић),  ФЕС,ФПН,Центар за демократију, Београд, ISBN 978-86- 83767-35-9, COBISS.SR-ID 193186572
 9. Изборна обећања и постизборна реалност: Јавне политике у изборној понуди у Србији, стр 9-31 и
 10. Поглед у будућност : Функционисање коалиционе власти и фактори (не)стабилности владе , стр. 93-115, у. Јавне политике у изборној понуди,(ур.Гордана Пилиповић и Зоран Стојиљковић), КАС, ФПН,Центар за демократију, Београд,  ISBN 878-86 – 86661-58-6, COBISS.SR-ID 194175500
 11. Алиса у земљи чуда. Синдикати у минском пољу политике , стр. 89- 109, у :Синдикати и политика (ур. Срећко Михаиловић и Зоран Стојиљковић) , Службени гласник – Центар за развој синдикализма , ISBN 978-86-519-1580-5, COBISS.SR-ID 194900236
 12. Изборна обећања и постизборна реалност: Избори у Србији 2012.године , стр.81-99, Политичке перспективе, ФПН Београд, ФПЗ Загреб, ISSN 2217-561X, COBISS.SR-ID 183446540
 13. Финансирање изборних активности, стр.155-169у : Избори и формирање Владе у Србији 2012. (ур.Славиша Орловић), Чигоја штампа, Београд, ISBN 978-86 84031-55-8, ЦОБИСС. СР-ИД 195587596
 14. “Сербиа Бетwеен Елецторал Аутхоритарианисм анд Цонсолидатед Демоцрацy.” *Сербиан Политицал Тхоугхт, *Yеар ИВ, Вол 5, Но 4,пп 5-21.ISSN 1450-5460УДЦ321.7(497.11)
 15. Корупција и антикоруптивне вештине, стр. 7-27 , у ПРИМЕНА ПОРОПИСА У ОБЛАСТИ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ, Правосудна академија,УСАИД, Београд, ISBN 978-86- 6339- 000-3, COBISS.SR-ID 196298252
 • Објављени радови у 2013. години
 1. Карактер и логика корупције, стр.9-31 и
 2. Мерење корупције , стр. 97-117, у: Приручник: Антикоруптивне вештине, УСАИД, Центар за нову политику,Београд, ISBN 978-86-88731-02-7, COBISS.SR-ID197480716
 3. Држава и корупција, стр.394, Чигоја штампа, Београд, ISBN 978-86-7558-968-6, ЦОБИСС .СР-ИД 198239500
 4. Корупција и слаба држава , Филозофија и друштво, Београд, 1/2013, YU ISSN 0353-    5738
 5. Political  Capital and Identities of Serbian Citizens , in: US AND THEM: Symbolic Divisions in Western Ballkan Societies, University of Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory, ISBN 978-86-89079-03-6, COBISS.SR-ID 199226124
Staff Information

Courses Taught