Вести

,

Трећи дан онлајн Регионалне недеље мреже CESPASWON

Трећи дан онлајн Регионалне недеље мреже CESPASWON одржан је 25. новембра 2020. године. Проф. др Наталија Перишић са Одељења за социјалну политику и социјални рад Факултета политичких наука у Београду, модераторка скупа, сумирала је изазове на које су указале колеге из региона током претходна два дана: један од њих јесте и тај што се социјални радници увећано суочавају са препрекама у обезбеђивању подршке својим корисницима у ситуацији пандемије, али и у обезбеђивању сопствене добробити.

МА Андреа Ракановић Радоњић, виша асистенткиња на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци, представила је резултате истраживања промена у функционисању дневних центара за децу и младе са инвалидитетом у Републици Српској. Истраживање је спроводено током маја и јуна ове године, а обухватило је 15 од укупно 18 дневних центара у држави. Само један од центара имао је план за поступање у ванредним околностима, док су сви остали центри спонтано прилагођавали свој рад на новонасталу ситуацију, тј. радили су ад хоц. Преко половине центара, тачније 54%, наставило је са радом преко онлине платформи током ванредног стања проглашеног услед COVID-19, док је 20% организовало рад у дежурствима. Неки су прекинули са радом, неки су радили повремено, а један центар је радио уобичајено, на начин који је радио и до тада, упркос проглашењу ванредног стања. Највећи сегмент рада преко онлине платформи одвијао се посредством информисања корисника и њихових породица, иако према резултатима истраживања, корисници и њихове породице јесу имали бројне друге потребе, које су остале делимично незадовољене.

Доц. др Анита Бургунд Исаков са Факултета политичких наука Универзитета у Београду представила је резултате истраживања ставова, мишљења и активности 80 студената IV године социјалне политике и социјалног рада на основу достављених рефлексивних дневника вођених током ванредног стања проглашеног услед COVID-19. Указала је на то да су студенти, пре свега, испољили различита осећања поводом вођења рефлексивног дневника, док су њихова осећања тј. перцепције пандемије углавном били дуални и противуречни. Промена бројних свакодневних животних навика код њих пропраћена је променама расположења, које су биле и позитивне и негативне. Већина студената навела је да сматра да су постали интроспективнији и да су много свеснији структуре времена и начина на који га проводе, те да су пронашли бројне нове преокупације. Проблеми са којима су се суочавали, а на које су указивали, били су највише пад концентрације, страх и анксиозност због неизвесности. Своје негативне емоције су препознавали у настојању да их превазиђу.

И овај дан обележила је размена мишљења и продуктивна дискусија. Модераторка сутрашњег, четвртог дана Регионалне недеље, који је уједно и задњи отворени дан, је др Сузана Михајловић Бабић са Факултета политичких наука у Београду, која ће окупити студенте докторских студија, у сврху презентовања и дељења дилема које они имају у вези са радом на докторским истраживањима.

Related Posts