Вести

Одржано предавање ,,Безбедносна политика малих држава – Стратегије одбране четири скандинавске земље’’

Професори Хакан Едстром и Јакоб Вестберг са Шведског универзитета одбране одржали су предавање на тему ,,Безбедносна политика малих држава – Стратегије одбране четири скандинавске земље’’ на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

Професор Јакоб Вестберг рекао је како је за формирање безбедносне стратегије једне земље битна комбинација економских, војних и политичких елемената. Вестберг је дефинисао „малу државу“ као државу мале моћи, свесну својих ограничених безбедносних капацитета које може да оствари једино ослањајући се на помоћ других, јачих земаља. Професор је објаснио да мале државе имају ограничену могућност коришћења моћи, те самим тим морају да буду флексибилније у избору стратегија које ће користити, али и у избору држава са којима ће сарађивати како би испуниле своје стратешке циљеве. Што се тиче Нордијских земаља, проф. Јакоб Вестберг навео је да се оне у погледу извора моћи, примене либералних начела и вођења неутралне политике међусобно усаглашавају.

Професор Хакан Едстром указао је на чињеницу да се једна стратегија не може прилагодити свим државама, већ да се стратегије морају смишљати на основу количине моћи којом једна држава располаже. У свом излагању, професор Едстром осврнуо се на важност историјских догађања и конфликата који су утицали на формирање данашњих граница Шведске, Данске, Норвешке и Финске. Он је додао да су поменуте земље увек чврсто настојале да следе своје неутралне политике током историјских сукоба, али су се околности промениле током Другог светског рата, када су биле принуђене да развију одбрамбене стратегије. Професор Хакан Едстром закључио је да су стратегије које државе мале и средње моћи могу користити у неким аспектима сличне, али не у потпуности.

Модератор предавања био је проф. др Филип Ејдус са Факултета политичких наука Универзитета у Београду.

Related Posts