Вести

,

Подношење докумената на конкурс – упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2022/23. години

ПРИЈАВА НА КОНКУРС:

  • ОАС политикологије и ОА међународне студије22, 23. и 24. јун 2022.

22. и 24. јун 2022. од 9 до 12 и од 13 до 15 часова, СЛУШАОНИЦА 1

23. јун 2022. од 9 до 12 и од 13 до 15 часова, СЛУШАОНИЦА 3

  • ОАС новинарства – 22, 23. и 24. јун 2022. од 9 до 12 часова, АМФИТЕАТАР
  • ОАС соц. политике и соц. рада – 22, 23. и 24. јун 2022. од 13 до 15 часова, АМФИТЕАТАР

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

  • Пријаву на конкурс (купује се у скриптарници Факултета),
  • Оригинале сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (на увид),
  • Оригинал диплому о стеченом средњем образовању (на увид),
  • Оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе и оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању,
  • Оригинал признаницу о уплати за полагање пријемног испита на једном студијском програму у износу од 6.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1838666-35; модел: 97; позив на број: 52080 (сврха уплате: пријава на конкурс за упис на ОАС; прималац: УБ – Факултет политичких наука)
  • Потписану Изјаву о коришћењу података (образац изјаве кандидати ће моћи да преузму у скриптарници факултета)
  • Извод из матичне књиге рођених (само за кандидате који нису рођени у Републици Србији)

Додатно: Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2021/22. године достављају и изјаву да нису били уписани на прву годину у статусу студента који се финансира из буџета (обрасце свих изјава кандидати ће моћи да преузму у скриптарници факултета).

Ослобађање накнаде за полагање пријемног испита и административних трошкова уписа

Календар уписа на основне академске студије 2022/23. године

Related Posts