Избори и изборне кампање

Уписом на мастер програм Избори и изборне кампање студенти ће бити у прилици да унапреде постојећа и стекну нова теоријска и стручна знања из политичког и изборног система, политичког организовања, политичке социологије, психологије политичког понашања, политичког комуницирања и изборних кампања, као и да се упознају са различитим искуствима и проблемима у вези са расписивањем и реализацијом избора и изборних кампања. Стечена знања допринеће да се полазници квалитетно припреме за обављање бројних и разноврсних послова унутар државних органа, различитих политичких субјеката, истраживачких и других агенција, као и у медијима везаним за изборе и изборне кампање.

Студије су организоване у два семестра током којих студенти слушају предавања из обавезних предмета – Избори и изборни систем Србије, Партије и избори, Изборне кампање у вишестраначкој Србији (I семестар) и Средства и облици комуницирања са бирачима (II семестар)Током студија полазници бирају три од осам понуђених изборних курсева и то два од три у првом семестру (Консолидација демократије у посткомунистичким друштвима,Интернет и нове комуникационе технологије и Изборна мотивација и Медији и избори – регулаторни аспекти) и један од четири у другом семестру (Политички живот СрбијеРеторика у електронским медијима и Морал и политика и Културни обрасци изборног понашања).

На крају студија, студент је у обавези да пријави, напише и одбрани мастер рад.

Списак наставника: проф. др Милан Јовановић (руководилац мастер студија), проф. др Чедомир Чупић, проф. др Зоран Славујевић, проф. др Зоран Стојиљковић, проф. др Славиша Орловић, проф. др Јован Теокаревић, проф. др Добривоје Станојевић, проф. др Синиша Атлагић, доц. др Небојша Мрђа, доц. др Зоран Павловић, доц. др Сурчулија М. Јелена и доц. др Бојан Вранић.

Начин полагања пријемног испита, неопходна литература и контакт е-мејл за додатне информације

Разговор са уписном комисијом биће обављен на основу књиге проф. др Зорана СлавујевићаПолитичко комуницирање, политичка пропаганда, политички маркетинг (2009).

Разговор за пријемни ће се обавити __________  у кабинету 85, спрат 2

E-mail kontakti:

проф. Др Милан Јовановић, milan.jovanovic@fpn.bg.ac.rs
доц. др Синиша Атлагић: sinisa.atlagic@fpn.bg.ac.rs 

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Избори и изборни систем Србије 1 обавезан 2+1 6
Политичке партије и идеологије 1 обавезан 2+1 6
Припрема за завршни рад 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Транзиција и консолидација демократије у посткомунистичким друштвима 1 изборни 3 6
Интернет и нове медијске технологије 1 изборни 2+1 6
Изборна мотивација 1 изборни 2+1 6
Медији и избори – регулаторни аспекти 1 изборни 2+1
6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Средства и облици комуницирања са бирачима 2 обавезан 3 6
Израда завршног рада 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборне кампање у вишестраначкој Србији 2 обавезан 3 6
Изборни блок 2 (бира се 6 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички живот Србије 2 изборни 2+1 6
Реторика у електронским медијима 2 изборни 3 6
Морал и политика 2 изборни 2+1 6
Културни обрасци изборног понашања 2 изборни 2+1 6