Политичка аналитика и менаџмент у политици

Студијски програм је акредитован 2012. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Припрема за завршни рад 1 обавезан 0+2 4
Политичка моћ 1 обавезан 3+2 6
Политика отпора и грађанска непослушност 1 изборни 1+3 7
Институције и корупција 1 изборни 2+3 6
Парламентаризам 1 изборни 2+3 6
Политичке партије и избори 1 изборни 2+3 6
Консолидација демократије у посткомунистичким друштвима 1 изборни 2+3 6
Институционализам и неоинституционализам 1 изборни 2+3 6
Семестар: 2