Danijela Milić

Danijela Milić

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије

02 Број: 1814/3 20.10.2020. г. Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Read More

Онлајн предавање из предмета Социјална рехабилитација, 20. октобар

Настава из предмета Социјална рехабилитација ће се одржати у уторак, 20. октобра са почетком у 10 часова. Линк за предавање: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a02dd7dd2e7df405f92b93b2474d5defb%40thread.tacv2/conversations?groupId=370ebfc0-a1e5-4a44-b25c-5294cfc3b89d&tenantId=4d2a84bf-f161-4d04-af79-038788308176
Read More