Катарина Петровић

Катарина Петровић

Јавна одбрана докторске дисертације кандидаткиње Иване Лукнар

Ивана Лукнар, јавно ће бранити докторску дисертацију „Борба против кибертероризма у стратешким документима Републике Србије“ у петак,...
Прочитајте више

Јавна одбрана докторске дисертације кандидата Стевана Вељовића

Стеван Вељовић, јавно ће бранити докторску дисертацију „Улога транснационалних актера у креирању политика смањења сиромаштва и социјалног...
Прочитајте више

Јавна одбрана докторске дисертације кандидата Деспота Ковачевића

Деспот Ковачевић, јавно ће бранити докторску дисертацију „Институционализације партија и партијских система у земљама бивше СФРЈ“ у среду,...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Зорана Милосављевића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Зорана Милосављевиића „Имиграционе...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације Невена Обрадовића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Невена Обрадовића „Политичка комуникација...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Марте Митровић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Марте Митровић под називом „Улога...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Стефана Вукојевића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Стефана Вукојевића „Посљедице изборног...
Прочитајте више

Јавна одбрана докторске дисертације кандидаткиње Сање Клисарић

Сања Клисарић, јавно ће бранити докторску дисертацију „Жене терористи од 1979. године до 2016. године“ у четвртак, 26.12.2019. године у 18:30 сати на...
Прочитајте више