Saša Savanović

Saša Savanović

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног ванредног професора за ужу научну област Медијске студије и новинарство

1. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом,...
Прочитајте више

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног доцента за ужу научну област Медијске студије и новинарство

1. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом,...
Прочитајте више

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног доцента за ужу научну област Комуникологија и информатика

1. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом,...
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА УСЛУГА: набавка услуге штампе и услуге везане уз штампу за потребе Факултета политичких наука у 2019. години

позив за подношење понуде конкурснa документацијa Измена конкурсне документације Питања и одговори 1 Питања и одговори 2
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА УСЛУГЕ: Израда стручног налаза о испитивању квалитета уграђене водоводне и канализационе мреже објекта “А” УБ-ФПН у 2019. години

Позив Образац понуде
Прочитајте више

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА УСЛУГЕ: Експертиза постојећег стања конструкције са статичком анализом и снимањем оштећења на објекту “А” УБ-ФПН у 2019. години

Позив Образац понуде
Прочитајте више