Saša Savanović

Saša Savanović

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: набавка добара – тонера за штампаче и фотокопир апарате ФПН у 2018.  години

Позив за достављање понуде Образац понуде Одлука о избору најповољније понуде
Прочитајте више

Резултати колоквијума из предмета Социјална и политичка екологија

Резултати – колоквијума из предмета Социјална и политичка екологија од 9. маја 2018. Евентуалне примедбе слати на маил marko.vujic@fpn.bg.ac.rs Увид...
Прочитајте више