Реторика у електронским медијима

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије комуникологије 2 изборни 3+0 6 2015.
Мастер академске студије политикологије — Избори и изборне кампање 2 изборни 3 6 2015.
Мастер академске студије новинарства 2 изборни 3 6 2015.
Course Information

Related Courses