Archives for 5 Jul,2019

You are browsing the site archives by date.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА УСЛУГА: лимарски радови потребни да би се извршило санирање оштећења и заштита објекта УБ ФПН (објекат А) од временских непогода са потребним материјалом за потребе Факултета у 2019. години

позив за подношење понуде конкурснa документацијa Одлука о додели уговора
Read More

ЈАВНА НАБАВКА – набавка радова: грађевински радови потребни да би се извршило санирање оштећења и заштита објекта УБ ФПН (објекат А) од временских непогода са потребним материјалом за потребе Факултета у 2019. години

позив за подношење понуде конкурснa документацијa обавештење о продужењу рока измене и допуне конкурсне документације питања и одговори...
Read More