Радови на увиду јавности

,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Горана Вујовића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Горана Вујовића „Политика условљавања...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Жељка Будимира

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Жељка Будимира „Геопросторни чинилац...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Ђорђа Павловића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Ђорђа Павловића „Утицај структуре...
Прочитајте више
,

Увид јавности мастер рада кандидата Mikhaila E.D. Bynga

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад кандидата Mikhaila E.D. Bynga: ” Understanding the EU enlargement process in the Western Balkans as a...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Јелене Радоман

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Јелене Радоман под називом „Military...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Марије Поповић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Марије Поповић под називом „Процес...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидата Зорана Милосављевића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Зорана Милосављевиића „Имиграционе...
Прочитајте више
,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор доцента за ужу научну област Социјална политика

02 Број: 201/3 03.02.2020.г.   Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације Невена Обрадовића

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидата Невена Обрадовића „Политичка комуникација...
Прочитајте више
,

Увид јавности докторске дисертације кандидаткиње Марте Митровић

Факултет политичких наука Универзитета у Београду обавештава да се докторска дисертација кандидаткиње Марте Митровић под називом „Улога...
Прочитајте више